Atmintinos dienos

Gyvenimo palydovė

Gyvenimo palydovė.  „Be Tavęs nepajudinti tų griozdų, kabančių virš manęs, – rašė Nikolajus Rerichas. – Ar atsimeni pasakoje ... reikalaujama tyros mergelės pasiaukojimo, kad išgelbėti kažką-tai iš kažkur-tai. Tyra moteris nematoma ranka veda vyrą į tolius“.
Ir ji vedė ... 1901 metai Jelena Šapošnikova tapo Jelena Rerich.

Atminimo dienas prisiminkime

Atminimo dienas prisiminkime jas pažymėdami, nes ugninės srovės tokiomis dienomis sustiprėja ir susidaro artimas ryšys su tais, kam skirta diena. Taip subtilumas įeina į materiją, prisotindamas ją savo vibracijomis. Pasaulių susijungimas į gyvenimą įeis neišvengiamai, todėl būtina stebėti artėjančio susijungimo ženklus.
*
1993 m. sausio 30 d. Sviatoslavas Rerichas paliko žemišką pasaulį.

Skirta 135-am Jelenos Rerich gimtadieniui

Atmintina diena – vasario 12d. Skirta 135-am Jelenos Rerich (1879-1955) gimtadieniui.  

Sąmonė neapibrėžiama žodžiais, ji vadovauja jausmams, bet ir jausmai neišreiškiami žodžiais. Jei pasakysiu iškilmingumas, tai nesupras tie, kurie šio jausmo nesuvokia. Tačiau tegul kiekviena atmintina diena būna palydima iškilmingai, su džiaugsmu. Kuo sunkesnė diena, tuo iškilmingiau ją reikia sutikti.

Vydūno gimtadienis kovo 22-oji

Vydūnas. Keli senesni gyvybės žymiai.
Lietuvių tautos nykimas tūlų lietuvių jau seniai buvo numanomas. Rašoma, būk lietuvių didžiūnai 16-tame šimtmetyje pradėję pabusti ir bandę tautos nykimą sulaikyti. Bet tai neteisinga. Ne kraujo pasilpimas, sąmonės apsiniaukimas, tautos gyvybės nykimas buvo matomas, bet vien valdžiavos galybės dingimas, arba dar veikiau lenkų vyravimas Lietuvoj. Yra žinomas dalykas, kad Lietuvos didžiūnai ir tie, kurie prieš lenkus stojosi, buvo lenkų kalbą ir būdus priėmę. Be abejonės, šitas pasipriešinimas prieš lenkus buvo sukilimas lietuvių kraujo. Bet tuo tačiau pirmiausiai apsireiškė noras savo krašte būti valdovu, o ne lenkų pavaldiniu. Tautos kėlimas arba auginimas Lietuvos didžiūnams nerūpėjo.

1948 kovo 24 diena.

1948 kovo 24 diena.

Richardas Rudzitis. Gralio karys.

Švinta. Ant kalno viršukalnės ryškėja didingos pilies kontūrai. Ant stataus skardžio sargyboje budi karys. Rytuose ryškiai švyti Svati. Karys akylai įsižiūri į rūkuose skendintį slėnį. Jo akyse spindi mintis.

Balsas, tarsi iš tylos gilumos: Būdrauji?

Karys: Siekiu nė akimirkai neprarasti budrumo.

Balsas: Ar nepavargai taip ilgai budėdamas?

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 12th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©