Atmintinos dienos

Spausdinti
Kategorija: Atmintinos dienos
Parašyta Sekmadienis, 23 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Atmintinos dienos

Nikolajus Konstantinovičius Rerichas 1874 spalio 9d. – 1947 m. gruodžio 13d.

Jelena Ivanovna Rerich  1879 vasario 12d. – 1955 spalio 5d.

Atminimo dienas prisiminkime jas pažymėdami, nes ugninės srovės tokiomis dienomis sustiprėja ir susidaro artimas ryšys su tais, kam skirta diena. Taip subtilumas įeina į materiją, prisotindamas ją savo vibracijomis. Pasaulių susijungimas  į gyvenimą įeis neišvengiamai, todėl būtina stebėti artėjančio susijungimo ženklus.

Pasaulių susijungimas – tai evoliucijos dovana sekančiai rasei. Šiandien tenka labai atidžiai stebėti pasikeitimus, bet ateis laikas, kai Subtilusis pasaulis valdingai ir pergalingai įeis į materialųjį, ir du taps vienu – Nematomas ir Matomas, pasaulis šis ir pasaulis anas.  Daug ženklų jau duodama. Tik daugelis nenori jų matyti, nes uždengtos akys ir užkištos ausys. 

Nepasiduokime neigiančiųjų nemokšiškumui, nes Agni Jogos kelias kviečia į nenutrūkstantį visų egzistuojančių tikrovėje pasaulių pažinimą, ir tai ne tuščias prasimanymas. Yra materialus pasaulis su savo tiesa, yra astralinis pasaulis su savo tiesa yra ir Aukštieji Pasauliai, kuriantys evoliuciją. 

Apsiribojimas tik asmeniniu gyvenimu ir asmeniniais pasiekimais neleis pažinti amžino gyvenimo. Asmenybė turi tik vieną gyvenimą, todėl neverta jos taip sureikšminti ir savo individualybės priimti už savo amžinąjį „Aš“.  Asmenybė – tai tik paklusnus dvasios įrankis, atliekantis savo darbą. Kiekvienas turi tai žinoti ir kasdien bandyti tai pajusti.
GAJ IV, 485

Dieną, skirtą atminti Jeleną Ivanovną Rerich (Agni Jogos Motiną),  galima pamąstyti apie tai, kokį įnašą Ji paliko žmonijos minčių lobyne. Atlikto darbo reikšmė suvokiama pagal pasekmes, kurios išryškėja tik praėjus laikui.  Galima pamąstyti apie pasaulio pasikeitimą, kuris įvyks, kai žmonija pilnai priims Gyvosios Etikos Mokymą. O tai įvyks. Ir laukti lieka vis mažiau. Naujoji Ugnies Epocha jau keičia Žemės planetą, jos veidą. Nežiūrint visų tamsos trukdymų naujovės valdingai veržiasi  į planetos gyvenimą.  Taip pat neginčijamai ir tvirtai įeis ir Gyvosios Etikos Mokymas, ir tada Agni Jogos Motinos triūsas bus  pripažintas žmonijos ir įvertintas  visame jo kosmoerdviniame užmojyje.
Viskam savas laikas, ir viskam savo vieta po saule.  Tai, kas neišvengiama, įvyks, taip pasakė Pats Šambalos Valdovas.


Atmintinomis dienomis susiburkime. Tegul kiekvienas atsineša pakylėtas mintis – juk tai, vardan ko mes susirinkome, gali būti apgobta tik pačiu aukščiausiu, ką geba žmogaus dvasia. Pasaulyje daug siaubo ir sumaišties. Tačiau kiekvienas Jūsų bendravimas apjungia Jūsų mąstymo galias vardan gerovės. Jūs būsite tvirti ir būsite kartu, žinodami, kad apjungta galia auga neišmatuojamai. Jūsų susibūrime nebus jokio lygtinumo, prietarų ir klastingumo. Atvirkščiai, skirtingai nei daugelyje susibūrimų, Jūs bendrausite širdžių tyrumu ir džiaugsmo šypsenomis. Tikriausiai, kiekvienas iš Jūsų atneš kokį širdingą žodį. Galbūt, kas nors prisimins kažką ypatingai prasmingo savo egzistavime, ar prisimins patį įstabiausią gyvenimo akimirką, ir Jūsų pasikalbėjimas taps nauja, apjungiančia ir sutvirtinančia Jus grandimi kelyje į Beribes Erdves. Tebus Taika. Sveikinimai Jums.

Jelena ir Nikolajus Rerichai Latvijos draugijai (1937 metų Kovo 24 Dienai)

ПИСЬМА С ГОР.ПЕРЕПИСКА ЕЛЕНЫ И НИКОЛАЯ РЕРИХ С РИХАРДОМ РУДЗИТИСОМ.
В двух томах. Том I (1932-1937) 


Atmintini daiktai lengvai tampa talismanais. Taip pat ir atmintinos dienos sukuria naudingą ritmą. Reikia suprasti tai, kad atmintini daiktai sukelia meilės antplūdį ir tarsi atneša apvalymą aurai.
МО, Ч.2б, (10) 148.

Urusvati žino, kaip mes vertiname iškilmingumo jausmą. Būtent iškilmingumas sustiprina pakylėtas mintis. Šis jausmas ypač sustiprėja atmintinomis dienomis, paminint Didžius Herojus.

Ypač reikšminga tai, kad žmonija gerbia Mūsų Brolius, pažįstamus įvairiausiais vardais. Galima surašyti ištisas knygas apie pagarbą Mūsų Brolijai. Žmonės galvoja, kad jų herojai neturi nieko bendro su Mumis. Tačiau argi labiausiai gerbiami, būtų galima pasakyti, dievinami žmonijos Gigantai nebuvo Mūsų Brolijos Steigėjai?

Nepamirškime, kad jie ateidavo į Žemę lydimi ypatingo Spindulio ir todėl Jų gimimas susijungė su kai kuriomis legendomis. Nekeisim tų pasakojimų, jie sukelia iškilmingumą ir padeda priimti Didžius Vardus. Mes nekeičiame sąlyginai nustatytų terminų. Iš Savo pusės Mes siunčiame geras mintis žmonijos Šventei. Nereikia trukdyti iškilmingumui, užtenka žinoti, koks žygdarbis turi ryšį su atmintina diena.

Žmonės nežino nė šimtosios dalies Didžių Mokytojų žygdarbių reikšmės. Pačias nuostabiausias aukas žmonės pavertė kažkuo buitiniu ir savanaudišku. Bet netgi ir sumenkinę auką žmonės vis tik išsaugojo joje dalelę iškilmingumo. Ypatingai kantriai padėsime išsaugoti bent jau užuomazgą nuostabaus iškilmingumo jausmo. Jis veda į tolimus pasaulius. Jis keičia gyvenimą ir kuria herojus. Todėl atmintinas dienas palydėkime kokiu nors žygdarbiu.

Tarnystė apsireiškia žygdarbyje, ir ji galima bet kokiame žmonijos stovyje. Žygdarbis yra Mūsų džiaugsmas. Mes rodome Kelią, bet eiti reikia žmogiškomis kojomis – toks įstatymas, duotas Didžio Gelbėtojo.

Įvykdytas žygdarbis įamžintas Mūsų saugyklose. Nemokšos tikrovę stengiasi paversti miražu, bet, laimei, Mes saugome žygdarbių įrodymus. Tai skirkim didžią dieną neįprastam žygdarbiui.

Братство, ч.2. Надземное (14), 125