Hierarchija

Mokslo ir žinių reikšmė

Mokslo ir žinių reikšmė. Iš Jelenos Rerich laiškų, II tomas, laiškas 11.10.35 Laiškas rašytas Richardui Rudzičiui, Latvijos N.Rericho draugijos vadovui.

... 6) Man labai norėtųsi, kad Jūs dar stirpiau išskirtumėte darbą, kaip pagrindinį dvasios auklėjimo faktorių, ir kad nurodytumėte, jog svarbiausia yra paties darbo kokybė. Taip pat, kad išskirtumėte absoliučią protinio darbo būtinybę, nes jei fizinio darbo prakaitas prisotina žemę, tai protinio darbo prakaitą saulės spinduliai paverčiama prana, kuri visa kam duoda gyvybę. Suvokus šią protinio darbo reikšmę, atsiras ir atitinkama pagarba mąstytojams, mokslininkams ir kūrėjams.

Civilizacijos trupiniai

Mes didžiuojamės civilizacijos trupiniais taip pat, kaip ir atlantai. Kaip nebūtų gaila, bet dabartis, šiandiena pilnutinai atitinka paskutinį Atlantidos gyvavimo laikotarpį. Tie patys apsišaukėliai pranašai, tas pats melagingas gelbėtojas, tie patys karai, tos pačios išdavystės ir dvasinis sulaukėjimas.

Kosminė teisė

Kosminė teisė. Daugybę teisinių įstatų primąstė žmonija, bet labiausiai nenuginčijamo neįvardino – tai kosminė teisė. Dažnai galima stebėti, kokios netinkamos visos žmogiško atsargumo priemonės. Net neįmanoma nepajusti, kad yra kažkas aukščiau, nei žemiški išmąstymai ir kaip dažnai kosminė teisė veda per gyvenimą, susidėliodama į netikėčiausias aplinkybes.

Origenas

Origenas. Iš J.Rerich laiškų 12.09.34

Origenas tvirtina: „Dievo negalima laikyti kokiu-tai kūnu arba esančiu kūne, bet Jis yra paprasta Dvasinė Gamta, neturinti savyje jokio sudėtingumo. Jis yra protas ir tuo pat metu Šaltinis, iš kurio gauna pradžią visa mąstanti gamta ir protas. Dievo, kuris visa ko pradžia, nereikėtų laikyti sudėtingu, kitaip ims atrodyti, kad elementai, iš ko susideda visa tai, kas vadinama sudėtingu, egzistavo anksčiau už pačią pradžią.“ (Origen, „O Hačalah“). Štai tikrasis filosofinis mąstymas. Artimas, ir aš pasakyčiau, tapatus visoms senovės filosofijoms!

Meilės savoka

Meilės sąvoka ir apie lemtį. Iš Jelenos Rerich laiškų, I tomas, laiškas 17.10.35 

Žinoma, Dievas yra meilė, visas Visatos egzistavimas priklauso nuo meilės ir nuo nieko daugiau. Tačiau kaip išdarkytai ir šventvagiškai suprantama meilė! Būtent meilės suvokimas dabar labiausiai nutolęs nuo mūsų žmonijos. Į šią aukščiausią kosminę prasmę žmonija sudėjo visus savo kanibališkus ir savigraužiškus suvokimus. Todėl sunku ir gėda ištarti žodį meilė. Jis tapo didžiausia profanacija (red. išniekinimu) daugelio dvikojų lūpose.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 19th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©