Pabaltijo pasekėjų biogr.

Richardas Rudzitis

Richardas Rudzitis (1898-1960)

Richardas Rudzitis - Latvijos Rericho draugijos pirmininkas nuo 1934m. iki 1960m., savo mirties. Dok. biografinis filmas „Didžio Gralio Dainius  Документальный биографический фильм     „Бард Святого Грааля

1948m. balandį Richardas Jakovlevičius Rudzitis buvo areštuotas ir nuteistas pagal 58 str. 10-čiai metų lagerių.

Valdonės Zoss istorija (3)

Valdonės Zoss istorija (3).

Dokumentinis filmas Vasaros saulėgrįža - Lygo.
Dokumentinis filmas Летний солнцеворот - Лиго

Po Latvijos įjungimo į TSRS, pagal 194-08-05 įsakymą dėl nesocialistinės krypties draugijų uždarymo, Latvijos Rericho draugija ir jai priklausęs muziejus buvo likviduoti, naujos knygos ir baldai parduoti aukcione (beveik visas knygas išpirko rerichiečiai), paveikslai buvo perduoti į Rygos miesto meno muziejų (pastovi ekspozicija pradėjo veikti tik nuo 1956m. rudens), draugijos biblioteka perduota Valstybinei bibliotekai. Vokiečių okupacijos metu draugijai Rericho paveikslus pavyko susigrąžinti, paslėpti ir išsaugoti (išskyrus aštuonis, kurie buvo paimti komisariatų papuošimui).

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose. Tęsinys (2). Foto albumasRygoje prieš antrą pasaulinį karą (1939-1945) Latvijos Rericho draugija išleido apie 50 knygų, tame tarpe visą Gyvosios Etikos mokymo seriją. Nuo 1929 metų Gyvosios Etikos mokymas buvo leidžiamas ir latvių kalba. Buvo išleista: J.Blavatskajos „Slaptoji Doktrina“, „J.Rerich laiškai“ 2 tomai, „Znamia Priepodobnogo Sergija Radoniežskogo“, straipsnių-pranešimų rinkinys „Zelta gramata“ (1938m. Pabaltijo valstybių Rericho vardo draugijų kongreso medžiaga), R.Rudzičio monografija „Nikolaij Rerich – Voditiel Kultury“. 1935m. lapkritį išleista mokymo knyga „Mir Ognienyj“ 2 dalis; 1936 kovą – „Mir Ognienyj“ 3 dalis, birželį „Obščina“, lapkritį – „Aum“. 1937 birželį – „Agni Joga“, rugpjūtį „Naputstvije Voždiu“, gruodžio mėnesį – „Bratstvo“.

Valdonės Zoss istorija

Valdonės Zoss istorija. Dokumentinis filmas Vedančioji rankaLatvijos N.Rericho vardo draugija oficialiai buvo užregistruota 1930 spalio 13d.; ji išaugo iš V.Šibajevo ir F.Lukino organizuoto būrelio. Latvijoje N.Rericho vardo draugija veikė ne tik Rygoje, bet ir Ventspilyje (Vindava), Daugpilyje (Dvinskas), Tukume ir kt. miestuose.

1930-34m. draugijai vadovavo F.Lukinas, 1934-36 K.Sture, 1936-40 R.Rudzitis.

1940 metais, atėjus į Latviją tarybų valdžiai, daugumos kultūrinių-visuomeninių organizacijų veikla buvo sustabdyta. Tačiau, veikla nesustojo, ji tapo pogrindinė.

D.Stukaitės šviesiam atminimui

Donatos Danutės Stukaitės šviesiam atminimui (1924-04-15/2012-10-02)

2009-ųjų Kalėdoms iš draugo sulaukėme dovanos – Donatos Stukaitės knygą „Šviesos artumoje“. Knyga mus sužavėjo. Kadangi Kalėdos – stebuklų metas, net nežinodami Donatos Stukaitės adreso, parašėme laišką į Kauną, į Tautinės kultūros centrą, tikėdamiesi, kad vis tik kas nors laišką perduos adresatui.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©