Pabaltijo pasekėjų biogr.

Anatolijus Makarovas

Anatolijus Makarovas (1917-1996)

Prieškarinės Latvijos Rericho draugijos narys, represuotas, reabilituotas, aktyviai dalyvavęs Draugijos veikloje po jos atkūrimo. Jis vienintelis iš likusių ikikarinių gyvų draugijos narių ėmėsi sunkios švietėjiškos naštos – dvasinių žinių paskleidimo gyvenime.

Steponas Stulginskis

Steponas Stulginskis (1908-1995)

Inžinierius, architektas. Gimė 1908 m. balandžio 19 d. Peterburge. Baigė Prahos politechnikos institutą; dirbo inžinieriumi Telšiuose ir Šiauliuose; 1940 - 1949 metais  Kauno universitete miestų planavimo katedros vedėju; 1946 - 1949 metais  šio universiteto Architektūros fakulteto dekanu. Kurį laiką buvo Lietuvos Architektų sąjungos pirmininkas. Pagal S.Stulginskio projektus pastatyta Telšių gimnazija, Žemaičių „Alkos” muziejus, keletas gyvenamųjų namų Šiauliuose.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©