Nikolajus Uranovas

Spausdinti
Kategorija: Pasekėjų biografijos
Parašyta Šeštadienis, 22 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Nikolajus Uranovas 1914 – 1981/06/06

Unikali ir daugiabriaunė Uranovo asmenybė (N.A.Zubčinskio pseudonimas) išsireiškė filosofo, gydytojo, astrologo, muzikanto ir dailininko talentuose. N.Uranovas gimė Kinijoje (Mandžiūrijoje), netoli Charbino miesto, Viaišiate gyvenvietėje. Jaunystėje jis susitiko su B.Abramovu. Tuo metu į Charbiną atvažiuodavo N.Rerichas, B.Abramovas tapo jo mokiniu. Pagal N.Rericho paliepimą Abramovas įkūrė Gyvosios Etikos pasekėjų grupę ir jai vadovavo. Į šią grupę buvo įtrauktas ir Uranovas, B.Abramovas tapo jo Vadovu.

 

Baigęs juridinį fakultetą, bet negalėjęs įsidarbinti pagal specialybę, todėl neturėdamas pastovaus pragyvenimo šaltinio, N.Uranovas imdavosi įvairiausių darbų. Tačiau, ką jis bedirbtų, pagrindiniu jo gyvenimo užsiėmimu visada buvo Gyvosios Etikos studijavimas ir mokymo pritaikymas kasdieniame gyvenime. Įtemptas vidinis dvasinis darbas vyko kasdien, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių. Šis patyrimas, ypač vertingas pradedantiesiems, atsispindi N.Uranovo darbe „Apie kokybes ir savybes [žmogaus]“ (“О качествах и свойствах” [человека]).

1945 m. rugsėjo 2d. N.Uranovas pagal melagingą pranešimą buvo areštuotas, nuteistas 15 metų ir ištremtas į Sibiro lagerius. Ten jis praleido 11 metų, o pilnai reabilituotas ir išleistas buvo 1956 metais. Tai buvo sunkių išbandymų laikotarpis, jo gyvenimas ne kartą buvo priartėjęs prie mirties ribos, ir kiekvieną kartą ateidavo stebuklingas išsigelbėjimas.

Po išlaisvinimo N.Uranovas liko gyventi Irkutsko srityje, Vichorevkos kaime. 1971 m. jis kartu su žmona persikėlė į Ust-Kamenogorską, įgyvendindamas savo svajonę gyventi Altajuje. Čia, rūdingame Altajuje ant Ulbės upės kranto, gražioje kalnuotoje apylinkėje, mažame namelyje jie praleisdavo vasaros mėnesius, priimdami pasisvečiuoti atvykusius draugus.

A.Heidokas (taip pat N.Rericho mokinys) vadino N.Uranovą Prometėju, atnešančiu į Žemę Dangaus Ugnį. Straipsnyje „Gyvenimas – žygdarbis“, skirtame atminti draugą, jis rašo: „Diena iš dienos, metai iš metų N.Uranovas dirbo, kad pasinaudodamas atsivėrusiais dvasiniais centrais, galėtų klausytis ir užrašyti tai, ką jam kalbėjo Tylos balsas...
Dažnai sukelti atvertų Agni Jogo organizmo centrų skausmai  ilgam atitraukdavo jį ir jo žmoną – ištikimą bendražygę Lidiją – nuo darbų, priversdami dienomis, savaitėmis gulėti lovoje.
Norėtųsi išskirti jo talentingumą: jis parašė kelias nuostabias muzikines pjesies, kurias pats virtuoziškai skambindavo pianinu; tapė, kūrė eiles, turėjo neeilines astronomines žinias, išsamiai ir filosofiškai pagrįsdamas savo žodžius patardavo klausiantiems ir prašantiems pagalbos.
Jo gyvenimas buvo pilnas išbandymų, kuriuos jis įveikdavo tvirtai ir ryžtingai. Galima pasakyti, kad jo gyvenimas buvo ėjimas lynu virš bedugnės.“ (А. Хеидок. Радуга чудес/ Жизнь – подвиг. Рига, Виеда, 1994. С. 310)

Savo žemišką kelią N.Uranovas užbaigė 1981 m. birželio 6 d. Altajuje, Kazachstano kaime, 20 km nuo Leninogorsko miesto.

N.Uranovo palikimas apima kelis apybraižų rinkinius dvasine-filosofine ir astrologine temomis (“Огненный подвиг”, “Жемчуг исканий” и др.), kapitalinis veikalas „Размышляя над Беспредельностью“, kuriame priskaičiuojama apie tūkstantis mašinraščio puslapių (numatoma išleisti 7 tomai, šiuo metu išleisti 4), eilėraščių rinkinys, daugybė laiškų draugams, dalis kurių papildė knygą „Skleisti džiaugsmą“ (“Нести Радость”).

Jo darbai ypač vertingi todėl, kad astrologiją jis apmąsto, remdamasis Agni Jogos pasaulėžiūra, taip  apšviesdamas daugelį paslaptingų būties reiškinių.

www.uranov.ru  (rusų kalba) 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Wednesday the 11th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©