Sviatoslavas Nikolajevičius Rerichas

Spausdinti
Kategorija: Rerichų biografijos
Parašyta Šeštadienis, 22 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Sviatoslavas Nikolajevičius Rerichas (1904-1993)

Dailininkas, pratesęs savo darbuose tėvo idėjas. Ryškus jo pasaulis, spindintis neįprastais spalviniais deriniais, džiugina širdį ir akį, kviečia pajusti būties grožį. Puikus Dailininkas, pratesęs savo darbuose tėvo idėjas. Ryškus jo pasaulis, spindintis neįprastais spalviniais deriniais, peizažistas, apdainavęs Indijos gamtą. Jis ypatingą dėmesį skyrė žmogui - paprastam indui (serija "Mūsų kaimynai", plantacijų darbininkių portretai, žanrinės scenos iš žvejų ir amatininkų gyvenimo). Jo kūryboje nemažą vietą užima politinių veikėjų Džavacharlal Neru, Sarvepalli Radchakrišnana, Indira Gandi) ir visuomenės veikėjų (Niujorko N.Rericho muziejaus prezidentė Ketrin Kembel-Stibbe, dailininko žmona - garsi kino žvaigždė Devika Rani Rerich, šokėja Rošan Vadžifrad) portretai.

Sviatoslavas Nikolajevičius Rerichas nutapė nemažai paveikslų biblijinėmis ir etninėmis temomis ("Gerasis samarietis", "Mes patys statome sau kalėjimus", "Arčiau tavęs, gimtoji žeme", "Tu neturi matyti tos liepsnos"). Svarbiu savo kūriniu jis laikė triptiką "Kur eina žmonija?", "Nukryžiuota žmonija" ir "Išsilaisvinimas", nutapyti antro pasaulinio karo metais.

Savo dvasiniu Mokytoju Svetoslavas Rerichas laikė tėvą Nikolajų Rerichą (nutapė apie trisdešimt tėvo portretų) ir visa savo kūryba pratęsė jo misiją. Jis kreipdavosi į žmogaus širdį, kad dar kartą primintų apie Didįjį Kosmosą, kurio dalimi yra kiekvienas iš mūsų.

Sviatoslavas Rerichas gimė 1904m. spalio 23d. Peterburge.

1910-1916m. mokėsi privačioje K.I.Majo gimnazijoje.

1916m. kartu su šeima išvyko į Kareliją, Sortavalu miestą.

1917m. nutapė pirmąjį tėvo portretą.

1919m. su šeima išvyko į Angliją. Čia buvo atlikti pirmieji darbai teatre.

1920m. su šeima išvyko į JAV, į Niujorką.

1920-1924m. mokėsi Kolumbijos universiteto architektūros fakultete, Architektūros mokykloje prie Harvardo universiteto, Masačiuso technologijos instituto skulptūros kursuose.

1922m. sukūrė pastatytam Bostone A.Šteinerio baletui "Šviesa ir tamsa" libretą, dekoracijas ir kostiumus (JAV).

1921-1926m. Niujorke dalyvauja Suvienytų Menų Instituto kūrime, Čikagoje dirba dailininkų susivienijime "Liepsnojančios širdys", Niujorke Tarptautiniame Menų Institute "Pasaulio vainikas" ("Korona Mundi").

1922m. sukuria grafiškas iliustracijas rytų pasakoms.

1923m. kartu su tėvu Čikagos operai sukuria kostiumus ir dekoracijas. Tais pačiais metais Arden galerijoje pristato pirmąją personalinę parodą. Tais pačiais metais grįžta į Paryžių, iš kur lapkričio mėn. išvyksta į Bombėjų.

1923-1924m. keliauja po Indiją.

1924m. grįžta į JAV, tęsia mokslus Harvardo universitete.

1926m. parodoje, skirtoje Filadelfijos 150-ties metų jubiliejuje, apdovanotas Gran Pri prizu.

1926-1927m. Prancūzijoje studijuoja muziejus .

1928m. Išvažiuoja į Indiją susitikti su grižtančiais iš Centrinės Azijos ekspedicijos tėvu, motina ir broliu. Tais pačiais metais grįžta į Niujorką.

1931m.išvažiuoja gyventi į Indiją.

1936m. parodos Indijoje ir Amerikoje.

1939 ir 1940m. parodos Indijoje.

1940m. personalinė paroda Filadelfijoje "Indijos paveikslai".

1941m. parodos Indijoje ir Amerikoje.

1945m. Vedybos su Devika Rani, Rabindarato Tagorės anūke-dukterėčia.

1946m. paroda Indijoje.

1960m. didelė personalinė paroda Delyje. Gaunamas pakvietimas iš tarybinės Vyriausybės. Paroda demonstruojama Maskvos A.S.Puškino vardo Valstybiniame taikomųjų menų muziejuje - 120 paveikslų, po to Leningrade Valstybiniame Ermitaže. Tais pačiais metais po staigios brolio Jurijaus Rericho mirties orientalistikos mokslų Akademijos Institutui perduoda unikalią mokslinę biblioteką. Ten įkurtas J.N.Rericho memorialinis kabinetas.

1974m.atvyksta į Maskvą, į jubiliejinį N.K.Rericho 100-jųjų gimimo metinių ir savo 70-mečio minėjimą. Dalyvauja pirmoje tarptautinėje Dailininkų Akademijos mokslinėje konferensijoje, skirtoje Rerichų kūrybai.

1974m. jubiliejinė paroda Valstybinėje Tretjekovo galerijoje.

1974-1978m. kilnojama N.K.Rericho ir S.K.Rericho paroda, apkeliavusi Rusijos miestus ir kitas respublikas (daugiau, nei du šimtai penkiadešimt paveikslų).

1978m. S.N.Rerichui Maskvoje įteikiamas TSRS Dailininkų Akademijos Garbės Nario diplomas.

1978-1979m. daugiau, kaip du šimtai penkiasdešimt N.K.Rericho ir S.N.Rericho paveikslų demonstruojami Bulgarijos miestuose; paroda skirta Bulgarijos išvadavimo iš Osmanų igo 100-mečiui. Dalyvauja pirmoje tarptautinėje vaikų asamblėjoje "Pasaulio Vėliava".

1972-1979m. dalyvauja Bangladore kultūrinio centro "Čitrakala Parišath" kūrime, kuriam vadovauja iki savo gyvenimo pabaigos.

1984m. jubiliejinė paroda Valstybiniame Rytų muziejuje Maskvoje, skirta 110-osioms N.K.Rericho ir 80-osioms S.N.Rericho metinėms. Dalyvauja tarptautinėje mokslinėje konferensijoje, skirtoje Rerichų šeimos kūrybai. Tampa Valstybinio Rytų muziejaus kultūrinės-meninės Rerichų šeimos palikimo Komisijos Garbės Pirmininku.

1980-1989m. du šimtai penkiasdešimt N.K.Rericho ir S.N.Rericho paveikslų parodos turne po Rusijos miestus ir Sąjungos respublikas.

1984-1989m. nevienkartinis apsilankymas Maskvoje, išstojimai prieš milžinišką auditoriją, susitikimai ir bendravimas parodose, dalyvavimas kultūrinės-meninės Rerichų šeimos palikimo Komisijos posėdžiuose.

1992m. Indijoje, Bangladore įkurtas Rerichų Trestas.

1993m. sausio 30d. mirė Bangladore.