Apie Rericho paktą

Kultūros Lyga

„Mano idėja dėl meninių ir mokslinių vertybių išsaugojimo, visų pirma, turėjo tikslą sukurti tarptautinį impulsą apsaugoti visas vertybes, kuriomis gyva žmonija. Jei Raudonojo Kryžiaus ženklas visiems primena apie humaniškumą, tai tokios pat prasmės Kultūros ženklas turi kalbėti žmonijai apie nuostabiausias žmonijos vertybes. 

Jei Raudonasis Kryžius rūpinasi kūno žaizdomis ir ligoniais, tai mūsų paktas išskiria žmogaus genialumo vertybes, tuo pat saugodamas dvasinę sveikatą.“
N.Rerichas
*
N.Rerichas Kultūros Lyga

Klausiate apie Kultūros Lygos įstatus. Pagrindinės nuostatos šios:

N.Rerihco laiškas Lietuvai 1937m.

N.Rerihco laiškas Lietuvai 1937m.

1937m. spalio 10d. įvyko pirmasis Pabaltijo šalių Rerichietiškų Draugijų Kongresas. Jis buvo skirtas N.Rericho kūrybinės veiklos 50-mečiui. N.Rerichas atsiuntė draugiškus palinkėjimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Ta proga buvo išleistas iliustruotas straipsnių ir palinkėjimų rinkinys "Zelta gramata". Šis N.Rericho straipsnis buvo skirtas Lietuvai.

Rericho paktas

Rericho paktas - pirmas tarptautinis aktas specialiai skirtas kultūrinių vertybių išsaugojimui, vienintelis susitarimas šioje srityje iki antrojo pasaulinio karo.

Rericho pakto istorija (dokumentinis filmas lietuvių kalba).
Rericho judėjimo Ištakos. (dokumentinis filmas lietuvių ir rusų kalbomis).
Kultūros Vėliava. Trejybės ženklas. Pakto komitetas. Latvijoje N.Rericho vardo draugijos nariai.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 17th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©