Apie Rericho paktą

Geros naujienos

Balandžio 15 – KULTŪROS DIENA. Sveikiname visus, kurie pažįsta kūrybinį džiaugsmą ir kurių širdis šildo kūrybinė liepsnelė – juk Jūs visada stosite ginti žmonijos kūrybinio genijaus Kūrinius! 

Geros naujienos. <...> Juk ne formaliai apsaugai kuriamas Paktas, o tam, kad praplėsti Kultūros sąvoką, kad ji taptų artima ir suprantama. Jei mes suprantame, kad muziejus atitinka senovės graikų muzeoną arba mūzų namus, tai mes turime suvokti ir Kultūrinių pradėjimų svarbą, nes Kultūros išraiška yra nenutrūkstančio kūrybinio pakylėjimo ir neišsenkančių idėjų šaltinis.

Taikos Vėliavos idėja

Taikos Vėliavos idėja

Kilni Taikos Vėliavos idėja turi palaipsniui įeiti į gyvenimą, ir kaip rašė vienas rašytojas: „Kiekvienas mokslininkas, kiekvienas kūrėjas, kiekvienas mokytojas ir kiekvienas mokinys, sėdintis prie knygos, – kiekvienas, kuris galvoja apie istorijos prasmes ir tikslus, turi skubėti į rago garsą, kurį trimituoja Nikolajus Rerichas visiems pasaulyje keliantiems jo Taikos Vėliavą. Mes aiškiai suprantame, kad ši taika tuo pat metu yra ir kova, bet ne kova už save, už savo materinį įsitvirtinimą, o už dvasinių vertybių apsaugą nuo tamsių jėgų antpuolių... Esmė ne statutuose, o tame, kad atskirų, kol kas pakrikusių, kultūros veikėjų valia susilietų į vieningą srovę, į vieną sraunią upę, nukreiptą į didžias žiotis – į idėjų vienybės vandenyną...“

Vėliava.

N.Rerichas. Vėliava.

... Nepavarkime tvirtinę, kad be valstybinio pripažinimo, reikalingas ir veiklus visuomenės dalyvavimas. Kultūrinės vertybės taurina ir pakylėja visą gyvenimą, nuo smulkmenų iki didžių žygių. Todėl visi jomis turi rodyti veiklų rūpestį.

Kultūros misija

Siekiant žemėje visose tautose įtvirtinti taiką ir sunaikinti net pačią karo galimybę, Nikolajus Rerichas kviečia eiti visai kitu keliu, nei siūloma daugelyje nusiginklavimo konferencijų. Rerichas trokšta pačioje žmogaus sąmonėje įtvirtinti gėrio kūrimą. „Taika per Kultūrą“ – taikaus Rericho judėjimo devizas. Nugalėti sąmonę kultūra, grožiu ir žiniomis, nugalėti visa apimančiu ir visa suvokiančiu dvasingumu.

Kultūros dienos vizija

Balandžio 15-oji - Kultūros dienos vizija

Dar visai neseniai, tarpukario laisvoje Lietuvoje, vasario 16 dieną spektakliai ir kiti kultūriniai renginiai buvo nemokami. Taip kultūros veikėjai tarnavo savo tautai. Tokiu pavyzdžiu buvo keliamas tautos sąmoningumas ir patriotizmas. 
Tikėdami, kad žmogaus svajonės gali tapti realybe, sukūrėme Kultūros Dienos viziją:
Tą dieną televizijoje ir per radiją neišgirsime nei vienos reklamos, nes jas pakeis kvietimai į teatrą, į koncertą, į muziejų, į kūrybos vakarą, į naujos knygos pristatymą - į kultūrinius renginius, kurie visi bus nemokami.
Tą dieną žmonių veidai švytės šypsenomis ir taurumu: nebus nei jaunų, nei senų, bus žmogus tarp žmonių.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 17th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©