G.Rudzite pasakoja Rericho Pakto istoriją

Spausdinti
Kategorija: Apie Rericho paktą
Parašyta Ketvirtadienis, 20 kovo 2014 Autorius studija Gin-Dia

Dok. filmo ištrauka: Rericho pakto istorija. Gunta Rudzite (1933m.) – rašytoja, menotyrininkė, vyriausioji Richardo Rudzičio duktė. Richardas Rudzitis (1898-1960) – poetas, filosofas, Latvijos draugijos vadovas (1934-1960). Po tėvo mirties Gunta Rudzite išsaugojo jo, kartu ir Latvijos Rericho draugijos archyvus: Rerichų rašytus laiškus, išleistas knygas. Daugelį metų ji dirbo Latvijos Menų muziejuje, kuriame nuo 1956m. eksponuojami Nikolajaus Rericho ir sūnaus Sviatoslavo paveikslai, kuriuos Latvijos Rericho draugijai dovanojo Rerichai. Muziejaus lankytojams G.Rudzite pasakodavo apie paveikslus.

2010m. studija Gin-Dia nufilmavo Latvijos N.Rericho draugijos Garbės prezidentės Guntos Rudzitės pasakojimą-prisiminimus apie: N.Rericho Pakto istoriją, draugijos istoriją, R.Rudzičio – tėvo ir draugijos vadovo gyvenimą.

2013m. balandžio 15d. – Kultūros dieną – Šiaulių kino klube įvyko filmo „Didžio Gralio dainius“ (apie R.Rudzitį) premjera. Šioje filmo atkarpoje G.Rudzite pasakoja Pakto istoriją, kuri neatsiejama nuo Latvijos Rericho draugijos istorijos.

*

Гунта Рудзите ( 1933г.) – писатель, искусствовед, старшая дочь Рихарда Рудзитиса. Рихард Рудзитис (1898-1960) – поэт, философ, руководитель Латвийское общества Рериха (1934-1960). После смерти отца Г.Рудзите сохранила архивы отца и общества: письма Рерихов, документы и книги. На протяжении многих лет она работала в Латвийском Национальном музее Искусств, где с 1956 года выставляются картины Николая К. Рериха и его сына Святослава Н., которые обществу подарили Рерихи. Посетителям музея Гунта Рудзите рассказывала о картинах.

2010m . студия Gin-Dia сняла рассказ-воспоминания почетного президента Латвийского Общества Гунты Рудзите: историю Пакта Рериха и историю общества, так же воспоминания об отце и руководителе общества . 

2013 года. 15 апреля. – День Культуры – в Шяуляйском кино клубе прошла премьера фильма "Бард Святого Грааля". В этом разделе фильма Гунта Рудзите рассказывает историю Пакта, который неотделим от истории латвийского общества Рериха .

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 17th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©