Kultūros diena 2015

Spausdinti
Kategorija: Apie Rericho paktą
Parašyta Ketvirtadienis, 16 balandžio 2015 Autorius studija Gin-Dia

Rericho Pakto 80-mečio paminėjimas. 2015 m. balandžio 15 d..

2015 balandžio 15 dieną Niujorke Jungtinių Tautų būstinėje buvo atidaryta paroda, skirta paminėti Rericho Pakto pasirašymo 80-metį. Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO, anksčiau vadinta Suvienytųjų Nacijų Organizacija arba SNO) vadovaujantis Pan Gi Munas pasakė: „Šia paroda mes atiduodame duoklę Rericho Paktui, padėjusiam pagrindus kultūrinio palikimo apsaugai, ir patvirtiname savo pasiryžimą laikytis jo nustatytos krypties. Kreipiuosi į visas vyriausybes ir tautas kviesdamas apsijungti, siekiant išsaugoti mūsų bendrą kultūrinį palikimą ir žmoniškumą“. Dok. film. Rericho Pakto istorija


*
Balandžio 15 d. – Kultūros dieną – Šiaulių aklųjų bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Rericho Pakto 80-mečio paminėjimui. Paruošta parodėlė (veiksianti balandžio 15- gegužės 17 d.), pasakojanti Rericho draugijų istoriją – istoriją žmonių, kurie už savo kultūrinę veiklą ir idealus buvo teisiami ir ne vienerius metus praleido lageriuose. Tačiau Pakto idėja neužgeso nė akimirkai, visus aštuonis dešimtmečius Rericho Paktas turėjo pasekėjų, kurie tai vienoje, tai kitoje vietoje, tai viena, tai kita forma primindavo, kad kultūrinis paveldas yra visos žmonijos turtas ir niekam nevalia jo naikinti.
Deja, Kultūros paveldo naikinimas vyksta nuolat, net ir taikos sąlygomis. Šiaulių menininkai – skulptorius Aloyzas Toleikis, dailininkas Antanas Visockis, keramikė Aldona Visockienė, vitražininkas Povilas Dobkevičius – pasakoja, kaip buvo sunaikinti jų monumentalūs darbai, puošę Šiaulių miestą.

*

Studija Gin-Dia dėkoja Šiaulių kino meno klubui, jo vadovui Viktorui Gundajevui ir Ramūnui Snarskiui už paskolintą media įrangą filmo demonstravimui.

 

 
Renginio video reportažas.

***
„... paminklų naikinimas sumenkina šalies kultūrą...“/N. Rerichas/
*
„Visomis sąlygomis turi būti saugoma tai, kuo gyva žmogaus dvasia“. /N. Rerichas, „Meno metraštis“/
*
„...visiems Kultūros draugams reikia tarpusavy bendrauti ir nereikia tikėtis, kad kažkur kažkas įvyks savaime. Reikia stipriai pasistengti, kad pokyčiai vyktų tuoj pat, ir todėl Kultūros draugai turi pažinoti vienas kitą. Jie turi burtis draugėn... Nuolat džiuginti vienas kitą geromis žiniomis ir sustiprinti vienas kitą veikla ir siekiais.“ /N. Rerichas/
*
„Kuo atviriau įtvirtinta ir išaiškinta bus kultūros vertybių apsaugos būtinybė, tuo daugiau bus savitarpio supratimo ir pasiekimų. Būdami iš skirtingų valstybių ir skirtingų sąlygų bei skirtinguose savitarpio santykiuose, eisime visi į nesunaikinamą tiesą – žmogaus širdis yra kultūros sergėtoja, o kultūra – pakylėtos tautų sąmonės džiaugsmas. Skirtingose šalyse akylai stebėsime Pakto dėl kultūros turtų apsaugos įtvirtinimą, ir kaip nenuilstantys sargybiniai pasveikinsime vienas kitą „Visada pasiruošęs“.
/N. Rerichas. Apsauga. Aušra. Čikaga, 1935, bal. 2./

Dok. film. Kultūra yra Šviesos ginklas  2015 m. balandžio 15 d. filmas buvo parodytas per Šiaulių regioninę televiziją.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©