Kultūros Lyga

Spausdinti
Kategorija: Apie Rericho paktą
Parašyta Antradienis, 25 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

„Mano idėja dėl meninių ir mokslinių vertybių išsaugojimo, visų pirma, turėjo tikslą sukurti tarptautinį impulsą apsaugoti visas vertybes, kuriomis gyva žmonija. Jei Raudonojo Kryžiaus ženklas visiems primena apie humaniškumą, tai tokios pat prasmės Kultūros ženklas turi kalbėti žmonijai apie nuostabiausias žmonijos vertybes. 

Jei Raudonasis Kryžius rūpinasi kūno žaizdomis ir ligoniais, tai mūsų paktas išskiria žmogaus genialumo vertybes, tuo pat saugodamas dvasinę sveikatą.“
N.Rerichas
*
N.Rerichas Kultūros Lyga

Klausiate apie Kultūros Lygos įstatus. Pagrindinės nuostatos šios:

1. Pasaulinė Kultūros Lyga yra kooperacinis apsijungimas mokslinių, meninių, pramoninių, finansinių ir kitų įstaigų, draugijų ir asmenybių, dirbančių kultūros ribose.
2. Organizacijos, draugijos ir kiti kolektyvai įstoja į Lygą autonominiu pagrindu, neprarasdamos nei savo individualumo, nei vardo, bet bendraudamos įvairiose sferose savišalpos pagrindu.
3.Visos organizacijos, įstojusios į Lygą, pagal savo atrinkimą siunčia atstovą į Lygos Tarybą. Tokios Lygos Tarybos yra kiekvienoje šalyje ir gali, jei yra būtinybė, iš savo sudėties sudaryti komisiją specialiems klausimams spręsti.
4. Lygos Skyrių pirmininkai sudaro Aukščiausią Tarybą, kuriai vadovauja Prezidentas. Skyrių pirmininkai bendradarbiauja arba per Prezidentą, arba tiesiogiai, bet nusiųsdami kopiją į Prezidento sekretoriatą.
5. Bendrų klausimų aptarimui gali būti sukviečiamos bendros arba dalinės konvencijos, į kurias pagal vietinės Tarybos potvarkįgali būti pakviesti įstaigos ir asmenys, neįeinantys į Lygą, bet galintys padėti Kultūros reikalams savo pažinimu.
6. Lygos pasisakymai gali būti arba visiškai savarankiški, arba kooperacijoje su vienu iš įeinančių į Lygą Įsteigėjų. Tuo atveju skelbimuose parašomos kooperaciją sudariusios abi veikiančios Įstaigos. Bet kokiu atveju, Lyga yra pradžia, prisidedanti ir pagelbėjanti ir jokiu atveju ne kliudanti ir ne varžanti.
7. Aukščiausia Lygos Taryba arba susirenka pagal Prezidento kvietimą, arba (dėl tolimų atstumų) susisiekia raštu - pranešimas visiems dalyviams apie visus renginius vardan ir suklestėjimo Kultūros, kaip žmonijos progreso pagrindo.
Dabar Armagedono griausmuose viskas nutilo. Pažiūrėsime ateityje.
1942m. vasario 1d.


kooperãcija [lot. cooperatio - bendradarbiavimas]: bendra veikla; teisiškai įforminti savitarpio pagalbos susivienijimai, į kuriuos yra susijungę žmonės dėl bendrų veiklos tikslų.

autonòmija [gr. autonomia - nepriklausomybė]: savivalda, nepriklausomybė, savarankiškumas, teisė pačiam apsispręsti, tvarkytis. 

savíšalpa: tarpusavio šelpimasis: ~os kasa, fondas.

konveñcija [lot. conventio - susitarimas, sutartis], tarptautinė sutartis, reguliuojanti tam tikros srities tarpvalstybinius santykius.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©