Geros naujienos

Spausdinti
Kategorija: Apie Rericho paktą
Parašyta Antradienis, 09 balandžio 2013 Autorius studija Gin-Dia

Balandžio 15 – KULTŪROS DIENA. Sveikiname visus, kurie pažįsta kūrybinį džiaugsmą ir kurių širdis šildo kūrybinė liepsnelė – juk Jūs visada stosite ginti žmonijos kūrybinio genijaus Kūrinius! 

Geros naujienos. <...> Juk ne formaliai apsaugai kuriamas Paktas, o tam, kad praplėsti Kultūros sąvoką, kad ji taptų artima ir suprantama. Jei mes suprantame, kad muziejus atitinka senovės graikų muzeoną arba mūzų namus, tai mes turime suvokti ir Kultūrinių pradėjimų svarbą, nes Kultūros išraiška yra nenutrūkstančio kūrybinio pakylėjimo ir neišsenkančių idėjų šaltinis.

Tuo pat metu, kai Pietų ir Šiaurės Amerikų spauda informuoja apie Pakto reikšmę, tai ir kituose pasaulio galuose pasigirsta argumentuoti ir geranoriški balsai vardan Pakto. Didžiulį tiražą turintis londonietiškas žurnalas „Aplink pasaulį“ į svarbiausio straipsnio vietą patalpino puikią britų pulkininko Mano apybraižą, kurioje nurodoma Pakto ir Vėliavos reikšmė ateičiai. Alachabado žurnalas „Tventy Century“ ir Madros „Ediukešonal Reviu“, taip pat „Don“, žurnalas „Mahabothi“ ir kiti Indijos kultūriniai leidiniai Paktui skyrė svarbią vietą. Vienas iš geriausių latvių poetų Richardas Rudzitis įkvėpiančiai nusakė Pakto reikšmę <...>. Vyksta ne tik formalus Kultūros vertybių apsaugos pripažinimas, bet akivaizdus ir visuomenės požiūrio pasisakymas apie Kultūros svarbą. Visuomenė turi garsiai išreikšti savo nuomonę dėl Kultūros apsaugos. Neužtenka Kultūrą, kaip viso gyvenimo pagrindą, pripažinti tik savo širdies gelmėse. Nešykštint reikia tai pareikšti atvirai ir tiesiai. Kaupiančiam turtus šykštuoliui prilygsta kiekvienas, kuris mąsto tik savyje, neišreikšdamas nuomonės viešai. Rytų išmintis moko: „patamsės veidas, užkasusio sidabrą į žemę, kaip ir pajuoduos sidabras, žemėje užkastas“. Todėl labai svarbu, kad visuomenė nešykštėtų reikšti nuomonės apie Kultūros vertybes. <...> Ir jei valstybių vadovai taip giliai supranta ir skelbia dvasinę Kultūros reikšmę, tai ir visoms visuomeninėms organizacijoms bus lengviau tai pareikšti ir prisijungti prie visuotinio džiaugsmo Kultūros vardan. <...>

N.Rerichas, 1935m. gegužės 23d., Cagan-Kure. Išvertė Diana Stungurienė, 2013-04-07. 

*

Trumpa KULTŪROS DIENOS istorija

1935 metais balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė susitarimą – Paktą, kuris turi ne tik juridinę, bet ir filosofinę, švietėjišką bei evoliucinę reikšmę, nes atspindi įvairialypiai išsireiškiančios kultūros apsaugos idėją.

Susitarimas dėl meninių ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų apsaugos – pirmas tarptautinis susitarimas, pilnutinai skirtas kultūrinio palikimo apsaugai. Jo iniciatorius ir idėjos autorius – rusų dailininkas Nikolajus Rerichas (1874-1947).

1937m. spalio 10d. Rygoje, Latvijoje įvyko pirmasis Pabaltijo šalių Rericho Draugijų Kongresas.

Iki antro pasaulinio karo (1939m.) Europoje Rericho Paktą bandė ratifikuoti tik Pabaltijo Valstybės.

1954 metų gegužės 14 dieną Hagoje Rericho Pakto pagrindu buvo priimta „Konvencija dėl kultūros vertybių išsaugojimo karinio konflikto metu“. (konvencija - valstybių sutartis kuriuo nors reikalu).

2006 metų liepos 19 dieną Lietuvos Respublikos Seimas balandžio 15-ąją įteisino kaip atmintiną Kultūros dieną.

2009 m. balandžio 15d. Lietuvoje Kultūros diena buvo minima iškeliant Taikos Vėliavą.

Lietuva pirmoji ir vienintelė valstybė oficialiai pripažinusi balandžio 15 – Kultūros dieną.

*

„...O dabar tegul kiekvienas iš jūsų pabando įsivaizduoti, kad visi žmonės tapo tokiais, kaip jis. Kas įvyks? – Nebebus karo, nebereikės kalėjimų, nebeliks gyvulių skerdyklų, suklestės žinios ir menai ir dar daug-daug kas. Štai ir spręskite patys, ar gi tai nebus nauja rasė, ar tai nebus nauja žmonija? Paprasta ir aišku...“

Alfredas Cheidokas. J.Rerich žygdarbis.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©