Kultūros dienos istorija

Spausdinti
Kategorija: Apie Rericho paktą
Parašyta Penktadienis, 12 balandžio 2013 Autorius G.Stungurys

Kultūros dienos istorija. 1935 metais balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė susitarimą – Paktą, kuris turi ne tik juridinę, bet ir filosofinę, švietėjišką bei evoliucinę reikšmę, nes atspindi įvairialypiai išsireiškiančios kultūros apsaugos idėją.

Šis susitarimas dėl meninių ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų apsaugos – tai pirmas tarptautinis susitarimas, pilnutinai skirtas kultūrinio palikimo apsaugai. Jo iniciatorius ir idėjos autorius – rusų dailininkas Nikolajus Rerichas (1874-1947).

*

Atsiliepdamas į pasirašytą Paktą, Nikolajus Rerichas rašė: „Juk ne formaliai apsaugai kuriamas Paktas, o tam, kad praplėstume Kultūros sąvoką, kad ji taptų mums artima ir suprantama. ... Vienas iš geriausių latvių poetų Richardas Rudzitis įkvepiančiai nusakė Pakto reikšmę ... labai svarbu, kad visuomenė nešykštėtų reikšti nuomonės apie Kultūros vertybes. Jei valstybių vadovai taip giliai supranta ir skelbia dvasinę Kultūros reikšmę, tai ir visoms visuomeninėms organizacijoms bus lengviau apsijungti vardan Kultūros...“

Geros naujienos. N.Rerichas, 1935m. gegužės 23d., Cagan-Kure.

*

„Nuo susikūrimo pradžios, 20a. trisdešimtaisiais metais, Pabaltijo šalių Rericho draugijos buvo tampriai susijusios,“– straipsnyje „Pabaltijo šalių istorija“ rašo Latvijos N.Rericho draugijos Garbės Prezidentė Gunta Rudzite.

1930m. spalio 13d. oficialiai įregistruojama Latvijos N.Rericho draugija, jos nariais buvo ir Rerichai. Lietuvos Rericho draugija įregistruota 1935m. gegužę.

Viena iš pagrindinių užduočių naujai įkurtoms organizacijoms buvo Rericho Pakto ir Taikos Vėliavos patvirtinimas bei priėmimas savo šalyse. 1937m. gegužę Pabaltijo šalių užsienio reikalų ministrų konferencijoje Kaune buvo nuspręsta pateikti bendrą – visų trijų Pabaltijo šalių – Rericho draugijų Memorandumą kartu su žymių tų šalių Kultūros veikėjų parašais.

1937m. gegužės 4d. N.Rerichas rašė Latvijos Rericho draugijos vadovui R.Rudzičiui: „Jums pavyko žengti didžiulį žingsnį, įsigyjant visuomenės palankumą. Galų gale, visiškai nesvarbu, kokiais valstybiniais koridoriais keliaus Paktas. Kultūros vertybių išsaugojimo būtinybę, visų pirma, turi priimti ir suvokti visuomenė“.

Iki antro pasaulinio karo (1939m.) Europoje Rericho Paktą bandė ratifikuoti tik Pabaltijo Valstybės, o tai padaryti pavyko tik Lietuvai.

1954 metų gegužės 14 dieną Hagoje Rericho Pakto pagrindu buvo priimta „Konvencija dėl kultūros vertybių išsaugojimo karinio konflikto metu“.

2006 metų liepos 19 dieną Lietuvos Respublikos Seimas balandžio 15-ąją įteisino kaip atmintiną Kultūros dieną.

2009m. balandžio 15d. Lietuvoje Kultūros diena buvo minima iškeliant Taikos Vėliavą.

Lietuva pirmoji ir vienintelė valstybė oficialiai pripažinusi balandžio 15-ąją Kultūros diena.

Straipsnį paruošė Šiaulių N.Rericho vardo klubo vadovas Gintautas Stungurys

Didžio Gralio Dainius
Бард Святого Грааля