Rerichiečių istorija

Pabaltijo šalių istorija

Pabaltijo šalių - Latvijos, Lietuvos ir Estijos - Rericho draugijų kūrimosi ir bendradarbiavimo istorija

Gunta Rudzite (Latvijos N.Rericho draugijos Garbės prezidentė).
2011m. kovas.
Nuo susikūrimo pradžios, 20a. trisdešimtaisiais metais, Pabaltijo šalių draugijos buvo tampriai susijusios, ne mažiau nei šiandien.
Latvijos Rericho draugijos ištakų reikėtų ieškoti XXa. dvidešimtųjų pradžioje, kai pasiūlius Rerichams Vladimiras Anatolijevičius Šibajevas (1898-1975) Rygoje subūrė nedidelį būrelį bendraminčių, kurie studijavo Rytų filosofiją ir Rerichų veikalus. 1925m. V.Šibajevas išleido N.Rericho veikalą „Puti Blagoslovienija“ 
(„Palaimintieji Keliai“, «Пути Благословения»). Ši ir kitos būtinos knygos pardavinėjamos V.Šibajevo knygų parduotuvėje.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©