Lietuvos rerichiečių istorija

Spausdinti
Kategorija: Rerichiečių istorija
Parašyta Antradienis, 25 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Lietuvos rerichiečių istorija

1920m. spalio 9d. Lenkija okupavo ir netrukus aneksavo (polit. Valstybės ar jos dalies prijungimas prie kitos valstybės) Vilnių. Lietuvos sostinė buvo perkelta į Kauną. 1939m. spalio 10d. pagal susitarimą su TSRS Vilnius buvo grąžintas Lietuvos Respublikai.
*
1930m. N.Serafinienė subūrė pažangių Lietuvos žmonių būrelius Kaune ir Šiauliuose. Oficialiai Lietuvos Rericho draugija buvo užregistruota Kaune 1935m gegužės 26d., jos steigėja buvo gydytoja Nadežda Serafinienė. Pritarus Rerichams, draugijos pirmąja pirmininke tapo Julija Dvarionaitė-Montvydienė.

Pirmųjų Lietuvos rerichiečių veikla istorijoje užsifiksavo kaip N.Rericho Pakto dėl kultūros vertybių išsaugojimo visame pasaulyjepasirašymas. Ta proga 1936 metais Lietuvos N.Rericho draugija (Kaunas) išleido atskirą leidinėlį „Rericho paktas ir Taikos Vėliava“, paruoštą dailininko Petro Tarabildos.

Su Memorandumu, kurį 1936m. pasirašė daugelis Lietuvos kultūros, meno žmonių, Lietuvos N.Rericho draugija (Kaunas) kreipėsi į Lietuvos užsienio reikalų ministerį. 1936m. gegužės mėnesį vykusiame Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikime ministras Stasys Lozoraitis pasiūlė ratifikuoti šį Paktą, bet Latvijos ir Estijos atstovai atidėjo šį sprendimą ateičiai. Vokietija ir Anglija tuo metu buvo nusistačiusios prieš Paktą.


Dėl šio Pakto paskelbti visuomenės Memorandumai (lot. memorandum - tai, kas atsimintina, dipl. aktas, detaliai išdėstantis kurio nors klausimo esmę, faktinius ir teisinius argumentus): 1936m. - Lietuvos, 1937m. Latvijos ir trijų Baltijos šalių. Pastarasis buvo įteiktas Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimui, vykusiam 1937 metais Kaune, bet atsakymo į jį nebuvo gauta.
Daugelyje pasaulio šalių buvo priimtos rezoliucijos Paktui palaikyti, tačiau dėl augančios tarptautinės įtampos 1935m. Vašingtone ratifikuota sutartis praktiškai nebuvo pritaikyta.
1940m. Lietuvos Rericho draugija buvo paleista, kaip ir visos Lietuvoje veikusios partijos ir draugijos. Nuo 1941 metų Kaune veikusi Lietuvos Rericho draugija įsiliejo į kitas veiklos formas, tapo Gyvosios Etikos Mokykla (vadovavo Bronius Vaitiekūnas, Kaunas) ir aktyviai įsijungė į visuotinę kultūrinę rezistenciją.
1949m. aštuoniolika Lietuvos rerichiečių buvo apkaltinti keliaklupsčiavimu Vakarų kultūroms, idealistinėmis pažiūromis, misticizmu, kosmopolitizmu ir be teismo nuteisti tremtimi.


 

Lietuvos Kultūra
SOVIETINĖS IDEOLOGIJOS NELAISVĖJE
1940-1990
Dokumentų rinkinys

*

1989m. gruodžio 2d. Vilniuje buvo atkurta Lietuvos N.Rericho draugija. Atkurtos N.Rericho draugijos pirmininku buvo išrinktas Steponas Stulginskis.

*

Lietuva
1937m. spalio 10d. įvyko pirmasis Pabaltijo šalių Rerichietiškų Draugijų Kongresas. Jis buvo skirtas N.Rericho kūrybinės veiklos 50-mečiui. N.Rerichas atsiuntė draugiškus palinkėjimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Ta proga buvo išleistas iliustruotas straipsnių ir palinkėjimų rinkinys. Šis N.Rericho straipsnis buvo skirtas Lietuvai.

*

 

Juozas Baltušis. Paskutinis tylus džiaugsmas.
Pasakojimo prototipas* - Lietuvos Rericho draugijos, įkurtos Kaune 1935m gegužės 26d., steigėja gydytoja Nadežda Serafinienė.

*

Kazys Saja. Atpildo upė.
Todesas! Tas pats keturiasdešimtųjų ir keturiasdešimt pirmųjų metų čekistas, pasiuntęs į mirtį ar katorgą šimtus Lietuvos patriotų! Todesas, Slavinas, Rozauskas, Dušanskis, Komodaitė...

*

Jūratė Sučylaitė. Visada dviese. str. GYVENIMAS RERICHO ŠVIESOJE. 1998m.
„Daugiau rašykite apie žmogaus sielą, jos polinkį į grožį," - pasakė mums išsiskiriant Donata Stukaitė.

*

Danutė Stukaitė. Šviesos artumoj. Kaunas, 2009.
Knyga nebuvo rašoma, o tiesiog klostėsi iš to, kas vienaip ar kitaip autorės per gyvenimą užfiksuota, pasakyta spaudai ar parašyta. Skaudžiuos tremties metai, gydytojos darbas ir aktyvi pilietinė pozicija, veikla Lietuvos Rericho draugijoje ir Vydūno draugijoje, prisiminimai apie gimtinę - visa regint dieviško vyksmo šviesoje.