Straipsniai, dokumentai

Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį

Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį.  gimė 1902 m. spalio 11 d.. Mirė 1991 m. rugsėjo 15 d..Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį
Vietoj įžangos
Siunčiu porą trupinėlių susijusių su Šviesios atminties Petru Juodvalkiu. Jis asmeniškai supažindino mane su Rericho draugijos nariais Stepu Stulginskiu, Jonu Glemža, Broniumi Vaitiekūnu, Stasiu Vaitkumi, Danute Stukaite, Domicele Tarabildiene. Jis pats, gal nujausdamas artėjančias represijas, iš draugijos formaliai buvo išstojęs, tačiau bendravimo ir veiklos nenutraukė. Jis išsaugojo leidinius apie Rerichą, Vydūno raštus, kuriuos paliko man...
Algimantas Zolubas, 2014 m. gruodžio 15d., Vilnius.

Video reportažas "Prisimena Algimantas Zolubas"

Gyvenimas Rericho šviesoje

Gyvenimas Rericho šviesoje
Danutės Stukaitės prisiminimai.

Susirinkę į darbą medikai visada šiek tiek šnekteldavo vienas su kitu apie savuosius rūpesčius ar naujus, ką tik patirtus įspūdžius.
– Nejaugi jūs nieko gražaus nepastebėjote savo šeimoje arba rytą eidami į darbą? – klausdavo kolegų vaikų ligų gydytoja Donata Stukaitė. – Kodėl jūs tiek daug kalbate apie blogį? Nenoriu girdėti apie jokias piktadarybes! Jei neturite gerų žinių, tai nieko nesakykite, patylėkite. Nuo blogų naujienų mintys susidrums, tai kaipgi aš eisiu prie sergančio vaiko?

Kazys Saja. Atpildo upė

Kazys Saja. Atpildo upė

Jėzus pasakė: „Būkite praeiviai“/„Apokrifai" (Tomo 47)/
Jis buvo keistokas praeivis. Tarsi iš kapų prisikėlęs Komandoras, atklydęs čia įvykdyti Aukščiausiojo Teisėjo nuosprendžio.
Arsenjevas... Vardo ir tėvavardžio nebeprisimenu. Aukštas, liesas, jau peržengęs amžiaus vidurį ir nepanašus į maskvietį. Jis labiau priminė iš aukštų kalnų nusileidusį atsiskyrėlį, gerokai atitrūkusį nuo sovietinio mąstymo. Atrodė tarytum nuskaidrėjęs ir labai nekasdieniškas. Iš tikrųjų jis buvo Mokslų akademijos kažkurio instituto bendradarbis – vienas iš tų, kurie rimtai domėjosi nepaprastais Kulaginos ir Kulešovos sugebėjimais vien savo žvilgsniu stumdyti smulkesnius daiktus, tyrinėjo žmonių ir gyvūnų biolaukus, bendravo su vadinamaisiais ekstrasensais.

Sovietinės ideologijos nelaisvėje

Lietuvos Kultūra Sovietinės ideologijos nelaisvėje 
1940-1990 Dokumentų rinkinys

Sudarė:
Juozapas Romualdas Bagušauskas Artinas Streikus 
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS,
Vilnius 2005
***
37. LSSR VAISTYBĖS SAUGUMO MINISTERIIOS SPECIALUS PRANEŠIMAS LKP(B) CK APIE N. RERICHO ORGANIZACIJOS SUNAIKINIMĄ
Vilnius 1950m. gruodžio 1d.
LIETUVOS KP(b) CK SEKRETORIUI
draugui SNIEČKUI 
SPECIALUS PRANEŠIMAS
apie antitarybinės mistinės teosofinės organizacijos likvidavimą. 

Paskutinis tylus džiaugsmas

Paskutinis tylus džiaugsmas. J.Baltušis.

Pasakojimo prototipas*  – Lietuvos Rericho draugijos, įkurtos Kaune 1935m gegužės 26d., steigėja gydytoja Nadežda Serafinienė.
* prototipas – realus asmuo, pagal kurį menininkas (dažn. rašytojas) sukuria veikėjo paveikslą, figūrą.

Ji buvo jau sena, ši moteris. Labai sena. Sėdėjo patogiam krėsle, ilsindama ant jo atkalčių rankas. Klausėsi ji manęs taip įdėmiai, kaip gali klausytis tik aukštos kultūros ir didelio takto žmonės.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©