Bendruomenė (išleido Urga) 1927 m.

Spausdinti
Kategorija: Agni joga lietuviškai
Parašyta Penktadienis, 28 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Община (изд. Урга) 1927 г.
Bendruomenė (išleido Urga) 1927 m.

2.VII.13 Dažnai jūs kalbate apie egzistuojančių knygų netobulumą. Pasakysiu daugiau – klaidos knygose tolygios sunkiam nusikaltimui. Melas knygose turi būti persekiojamas kaip pati sunkiausia šmeižto rūšis.  Oratoriaus melas persekiojamas pagal klausytojų skaičių. Rašytojo melas – pagal atspausdintų knygų skaičių. Melu užpildyti tautines knygų saugyklas – sunkus nusikaltimas.

Būtina pajusti tikrąsias rašytojo užmačias tam, kad teisingai įvertinti jo klaidų kokybę. Nemokšiškumas bus prasčiausias pagrindas. Baimė ir niekšybė atsistos šalia. Visos tos ypatybės negalimos bendruomenėje. Jos turi būti pašalintos naujame kūrimo etape. Draudimo priemonės, kaip visada, yra netinkamos. Bet atrasta klaida turi būti pašalinta iš knygos. Būtinybė išimti ir perspausdinti knygą atves rašytoją į protą.
Kiekvienas pilietis turi teisę įrodyti klaidą. Žinoma, nereikia trukdyti naujam požiūriui ir konstravimui, bet netikslūs duomenys neturi klaidinti, todėl kad žinios yra bendruomenės šarvai, ir žinių apsaugojimas krenta ant visų narių.
Ne vėliau kaip per metus knygos turi būti patikrintos, kitaip aukų skaičius bus labai didelis. Ypač reikia saugoti knygą, kurios pažeistas yra orumas. Knygų saugyklų lentynose kaupiami ištisi melo pūliniai. Būtų neteisinga saugoti tuos parazitus. Galima pasakyti – permiegokite prastoje lovoje, bet neįmanoma pasiūlyti perskaityti melagingą knygą.
Kam pačią geriausią savo namų vietą paversti melagingu juokdariu! Būtent knygos teršia vaikų sąmonę. Būtina peržiūrėti knygos vietą gyvenime!

2.VIII.2. Supraskite Mokymą, supraskite – be Mokymo nepraeiti. Šitą formulę reikia kartoti, nes gyvenime daug kas daroma be Mokymo. Mokymas turi nuspalvinti kiekvieną poelgį ir kiekvieną kalbą. Atspalvis, kaip nuostabus audinys, nuspalvins kalbos pasekmes. Pagal pasekmes reikia spręsti apie pradinę mintį. Reikia priprasti, kad pasiųsta mintis gali atrodyti nesuprantama, nes tik jos vidinė reikšmė turi apsaugą. Įpraskite įdėti prasmę į kiekvieną kalbą, atsisakydami nereikalingų plepalų.
Sunku atsisakyti nuosavybės jausmo, taip pat sunku atsisakyti tuščių paistalų.

2.IX.5. Mes pritariame kalbos sutrumpinimui. Pageidautina sudaryti naujus, aiškius išsireiškimus. Tokie naujadarai išveda kalbą iš sąstingio. Nėra ko garbinti mirusių žodžių. Daug džiaugsmingiau yra matyti, kaip garsinio poveikio prasmė įsiskverbia ir įtikina. Visi supranta, kad įtikina ne žodžiai, bet smegenų centro pasiųstas signalas! Saldi kalba gali pasiekti tikslą tik kaip klausytojo afekto (stiprus susijaudinimas, susierzinimas, valios nevaldomas jausmo protrūkis, jautulys) pasekmė. Greičiau įveikti galima tyliu gestu, nei šalta retorika. Kai sako: „Tai mano tėvo kalba“, – paklauskite: „Ar dar sveiki nunešioti jūsų tėvo batai?“
Kiekvienas mokslas reikalauja naujų išraiškų. Taip pat ir gyvenimiški periodai atsineša naujas išraiškas. Džiaukimės kiekviena nauja išraiška. Nieko nėra blogiau už lavono glėbį! Ir be to jau žmonės prisirišę prie daugybės mirusių daiktų. Atsisveikinimas su kiekviena mirusia raide yra palydimas ašaromis ir rypavimais, tarsi ateities išraiškose prasmė neegzistuoja!
Kai kurios tauto neraštingos ir dvokiančios, apėjusios šlykščiais gyviais. Kurį gi iš pasenusių prietarų apverkti? Visą talpą su gyviais reikia sudeginti! Tai nebus sunaikinimas, tai bus atsinaujinimas!
Visur gyvenime ieškokite atnaujinimų!

2.XII.24.  Kiekviena bendruomenė turi turėti priemones apsiginti. Mes nesame prievartaujantys užkariautojai, bet vis gi turime priešų sąrašą ir neapgaudinėjame Savęs įtikinėdami, kad jų nedaug. Spinduliai, dujos ir stebėjimai iš oro bus geriausiomis išorinėmis apsaugos priemonėmis, o pati veiksmingiausia – bus psichinės energijos išraiška. Mes nesiruošiame atrodyti neapsaugotomis avelėmis! Realus žinojimas duos atsakymą! Mums nėra reikalo ką nors gąsdinti, bet privalome perspėti: „Saugokis, nemokša!“
Dabar laikas pašnibždėti visiems, apsijungusiems į bendruomenę – sąmoningai duokite psichinius įsakymus. Yra ir bus tokių atvejų, kai visiškai sąmoningai reikės duoti lemtingą įsakymą. Būkite budrūs, kad galėtumėte tiksliai nurodyti jūsų tikslo ribas. Pačios prasčiausios pasekmės būna tada, kai įsakymas išreikštas netiksliai. Pakeliui į tikslą jis užkliudys pačius netikėčiausius reiškinius, kas po to begalės sukontroliuoti neprotingai paleistos strėlės padarytas pasekmes?
Seniai pasakiau priešui: „Mano skydas priims visas tavo strėles, bet tau pasiųsiu tik vieną“. Tuose žodžiuose slypi patarimo esmė.
Kiekvienam bendruomenininkui privalu žinoti kovos techniką, bet svarbiausia yra atskirti apsimetėlius bendruomenininkus ir ginti juos kuo toliau už bendruomenės ribų. Nei barzdos ilgis, nei antrankių ar sužalojimų skaičius, nei įtikinėjimai – jokie atsitiktiniai požymiai negali būti liudijimu. Tik visiškas sąmoningumas, apšviestas dienos šviesos ir nuoširdumas sapne, gali parodyti tikrąjį siekį. Dažnai sapnai įžvalgesni už žvilgsnį. Kiekvienas atvirumas turi teisę būti apsiginklavęs. Taip gimsta nenuginčijamas įsakymas ir jis parbloškia.

3.I.3. Analizė, diagnozė, kontrolė, kooperacija [lot. cooperatio – bendradarbiavimas]:, prognozė yra mėgiamos temos vakaruose. Mes taip pat vartojame šiuos terminus. Atrodytų, kur gi skirtumas? Skirtumas didžiulis: vakaruose tai užstalės pokalbiai, geriausiu atveju, potvarkiai, kurių niekas nesilaiko. Mūsų Bendruomenėje tie pavadinimai ne tariami, bet kiekvieną valandą pritaikomi gyvenime.
Ar gali įvardintos sąvokos būti pritaikytos miestuose? Tik ką buvo kalbama apie pastabumo nebuvimą, o tada diagnozė neįmanoma. Mes kalbėjome apie kantrybės nebuvimą – vadinasi, analizė negalima. Kai nėra nepalaužiamo tvirtumo, išjungiama kontrolę. Melas ir veidmainystė neprileis kooperacijos. Baimė užtemdys bet kurią prognozę. Beliks sustatyti pačius ilgiausius stalus ir choru kartoti pusiau suprastus žodžius.
Reikėtų pūvantiems miestams atsisakyti tos beždžioniavimo privilegijos; tarp kitko, tie miestiečiai jau pritaikė sau beždžionių liaukas. Būtent, kiekvienas susilaukia, ko yra nusipelnęs. Niekas jiems nepasakė tikslingesnio jėgų atstatymo būdo, kai ligonis paguldomas į ilgą vonią, prileistą žinomos sudėties mineralinio vandens ir yra paleidžiama kintama srovė, gydymas papildomas apibrėžta įtaiga. Galbūt racionalūs būdai bus surasti tada, kai bendruomenė taps sąmoninga, ir nieko nebebus skolinamasi iš beždžionių.
Kai bendruomenė bus suvokta kaip būtinybė, tada kasdienis gyvenimas taps sparnuotu. Kol kažkas galvoja, kad bendruomenė yra tik bandymas, ji bus randama tik alchemiko kolboje. Tik tvirtas istorinės būtinybės suvokimas įves į gyvenimą bendruomenę.
Galvokite, nenuklysdami galvokite apie bendruomenės nepažeidžiamumą. Griežtumas – didžiausias džiaugsmas.

3.II.20. Gali paklausti: kaip elgtis su išdavikais? Lengva išginti melagius ir tinginius, bet išdavystės negalima nesustabdyti.
Galima paminėti atvejį, kai vienas mūsų Bendradarbis leido sau išdavystę. Sergėtojas pasakė jam: „Pats teisk save“. Išdavikas nusišaipė, lyg nieko nebūtų įvykę, ir gyveno toliau. Bet po metų, praradęs miegą, jis laukė mirties, bijodamas jos. Mirties siaubas yra pati sunkiausia bausmė sau. Mirties baimė bijo augimo ir pavydi kiekvienam džiaugsmingai pasitinkančiam gyvenimo permainas. Sunkiai suvokiamas mirties siaubas – tai ne perbėganti kūnu baimė, tai stingdantis stabas. Galima pasakyti potencialiems išdavikams: „Saugokitės mirties baimės“.
Mes, žinoma, matome, kaip bendruomenė ištrina mirties atributus; kaip pats perėjimo procesas tampa visuomeniškai nepastebimu. Taip nyksta kapinės ir naikinami kalėjimai. Argi kalėjimas ne kapinių brolis? Darbas atidaro kalėjimus. Ugnis išvalo kapines. Darbas ir ugnis – energijos priežastis ir pasekmė.