Agni Jogos ženklai 1929 m.

Spausdinti
Kategorija: Agni joga lietuviškai
Parašyta Penktadienis, 28 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Знаки Агни Йоги 1929 г.
Agni Jogos ženklai 1929 m.

12. Troškimai pasiekė neįprastą ryžtą. Patys mažiausi mokiniai pasirinko ieškojimo kelią ir atėjo pas Mus (į Šambalą), kad išsiaiškintų savo siekius. Kiekvienas atsinešė savo svajas: aš sugriausiu visas žemiškas bažnyčias, nes Tiesa negali slėptis už sienų; aš apsodinsiu visas dykumas, aš atidarysiu visus kalėjimus, aš sunaikinsiu visus ginklus, aš nutiesiu visus kelius, aš išdžiovinsiu visas ašaras, aš apeisiu visas žemes, aš parašysiu žmonijos knygą. Bet pats mažiausias kreipėsi į įsižiebiančias žvaigždes ir pasakė: „Sveiki, broliai!“ – ir su šiuo drąsiu pasveikinimu išėjo jo „aš“.

19. Iš visų kuriančių energijų pati aukščiausia yra minties energija. Kas gi sudaro tos energijos kristalą? Kai kas galvoja, kad mintį apvainikuoja tikslus žinojimas, bet tiksliau yra pasakyti, kad mintį apvainikuoja legenda. Legendoje bus užfiksuota kuriančioji energija ir glaustai išreikštos viltys ir pasiekimai. Neteisinga galvoti, kad legendos priklauso vaiduokliškai praeičiai. Bešališkas protas atskiria legendą, kuriamą Visatoje visais laikais. Kiekvienas tautos pasiekimas, kiekvienas vadas, kiekvienas atradimas, kiekviena neganda, kiekvienas žygdarbis virsta sparnuota legenda. Todėl neniekinkime tiesos, išsakytos legendoje, bet įžiūrėkime žodžiuose esmę. Legendose atsispindi tautos valia, ir neįmanoma prisiminti nei vienos melagingos legendos. Kolektyvinis dvasinis siekis įamžina tikrąjį žinojimą, sukurtas simbolis išreiškia mintį visame pasaulyje suprantama kalba. Tai evoliucijos kelias.

Teisūs, ieškantys bendros kalbos. Teisūs yra pasaulio legendų kūrėjai. Triskart teisūs, gyvenantys žygdarbiu.

50. Kada gi žmonės supras minties ir žodžio reikšmę? Išbiręs menkaverčių grūdų maišas žmonėms daug aktualesnis, nei išsakyti naikinantys žodžiai. Bet kuris graužikas surinks grūdus, bet netgi Archatas nepanaikins minties ir žodžio pasekmių. Besiruošiantys išplaukti pasiima tik išrinktus daiktus, bet kalbantysis nenori suprasti kalbos prasmės ir pasekmių. Mes negąsdiname, bet dūmus po skvernu galime parodyti.

69. Daug kartų jūs išgirsite gyvenimišką frazę „Aš nutolau ir po to vėl priartėjau“. Mokėkite atsakyti: „Kiek galimybių jūs praradote šokdamas tokį šokį!“ Deja, nesuskaičiuota, kiek žmonija praranda tokių asmeninių šuolių metu. Pasipūsdami pasitraukia ir vedami egoizmo vėl priartėja. Ši vidinė veikla primena padegamos virvės tvaiką. Tikrosios žygio pirmyn-atgal priežasties neįvardijimas gali pratrinti grindyse skylę. Deja nuospaudos ant padų reikalaus skausmingo pradūrimo.“

136. Dažnai žmonės patiki save šėliojančiam arkliui, nors pats menkiausias mašaliukas gali sukelti gyvuliui pasiutimą. Dažnai žmonės bando plaukti dužioje valtelėje, nors kiekvienas akmuo grasina žūtimi. Dažnai žmonės sėdi už namo sienų, nors menkiausias žemės sudrebėjimas gali jį sugriauti. Visa tai, suprantama, yra žinoma, ir vis tik žmonės bando išvengti pavojų, lyg pavojus nebūtų įsikūnijusios būties palydovas. Laime vadinama tai, kai žmonės eina virš bedugnės, jos nepastebėdami. Tačiau jei regėjimas pakankamai išvystytas, tai gyvenimo keleivis pastebi visus kosminius nelygumus. Jam tenka liguistai kankintis akivaizdžiu kelio nepraeinamumu.

Tačiau kas gali jam suteikti budrumą ir jėgos pereiti žūvančio tvirtumo properšas? Žinoma, tik santykio suvokimas praeinančios valandos ateičiai, kuri neišvengiamai turi susikurti.

240. Reikia peržiūrėti visus pamąstymus apie mirtį. Jei nėra minties apie savižudybę, jei viskas buvo užpildyta darbu, tai argi reikalingas ilgas gyvenimas viename kūne? Naudingiau padalinti laiką į keletą bandomųjų periodų. Energijos ekonomija yra visatos pagrindas. Įeiti į naują namą, pripildytą ozono, vadinasi gauti priėjimą prie naujų sankaupų.

Jogo darbas – sugriauti mirties garbinimą. Galima prieiti tokį ribotumą, kad pervažiavimas į gretimą miestą pradės atrodyti įvykiu. Po to reikės nebekeisti gyvenamos vietos ir pasidarys sunku keisti rūbus. Nejudrūs žmonės labiausiai bijo mirties. Galvoti apie ją nesiryžta ir perėjimo momentą atideda galutiniam momentui. Bet netgi ant kūno atsinaujina oda, ir mes nešaukiame grabdirbių laidoti nukritusios išnaros. Kodėl gi neprilyginti mikrokosmo su makrokosmu, prisimenant visas dvasios amžinumo nuostatas, apie kurias kalbama Bhagavad Gitoje.

248. Sugebėjimas suvokti žodžių prasmę priklauso ne nuo kalbos struktūros, bet nuo vidinio centro imlumo. Pasiūlykite pačią paprasčiausią sąvoką aptarti tūkstančiui žmonių – galite sulaukti tik vieno atitinkančio esmę paaiškinimo. Reikia mokinti save suvokti tiesą kalboje. Joga padės priartėti prie tikrosios minties prasmės. Skirtingų kalbų supratimas priklauso nuo gerklės centro išsivystymo.

Mokyklose naudinga vaikams skaityti ištraukas nepažįstamomis kalbomis, stebint, kaip suvokiama svetima kalba. Ranka lengvai priima pažįstamus daiktus. Sąmonė lengvai pagaus kažkada tai artimus garsus. Kiek naudingų stebėjimų galima atlikti lengvai! Joga pastoviai moko to džiaugsmingo budrumo.

303. Priešo rankos visada pasiruošusios sunaikinti Mūsų apspręstą veiklą. Priešo ausys įsitempusios, kad išgirstų naudingą jai šmeižtą. Per maža pasakyti: „Džiaukitės priešu“, reikia mokintis pažinti priešo užmačias. Kaip nežinomasis uždavinyje, yra priešas. Bet šis nežinomasis lygus žinomiems Mums duomenims. Vadinasi, galima išaiškinti kiekvieną surastą priešą. Tiksliai apskaičiuokite savo veiksmų aplinkybes. Mokėkite įsidėmėti jūsų pajutimų sąlygas, prie jų vėl sugrįšime. Vadiname priešu kiekvieną nežinomybę. Ją reikia išsiaiškinti, užkariauti ir paversti žinoma, trumpiau kalbant, pažinti. Pažinimo metu, pirmiausia reikia stebėti save. Artindamasis prie žvėries medžiotojas apskaičiuoja kiekvieną judesį.

Jus įtikinės, kad egzistuoja siaubingos okultinės paslaptys, bet jūs priartėsite paprastai, pasitikėdami savimi. Pas Mus pirma kovos sąlyga laikoma savo aplinkybių žinojimas. Nežinomąjį pažinsime, prie jo artėdami. Nėra ko kalbėti apie jį prieš laiką, juk net jo ribų nežinome.

Visur įtvirtindami tyrimą, mes turime susitarti pažinimo būduose. Žinosime judėjimo kryptį, bet netrukdysime sau tvirtindami apie priešą. Sujungsime numatymą su realiais veiksmais. Kiekviena atrasta nežinomojo dalis jau bus pasiekimu, be nuostabos, be virpulio ir net be padidinto susižavėjimo. Juk kiekviena valanda, net pati nejudriausia, gali priartinti mus prie nežinomojo. Didįjį Nežinomąjį galima įsivaizduoti kaip draugą, bet bandytojui geriau laikyti jį priešu. Visi nežinomojo bruožai daugiau atitinka priešo požymius. Visų pirma kalbame apie bebaimiškumą, bet jis nereikalingas prieš draugą. Siekis užkariauti taip pat daugiau atitinka priešą.

Jeigu kalbu apie jus kaip apie užkariautojus, tai tuo numatau mūšį. Didysis Nežinomasis, kaip priešas, kviečia į pergalę.

412. Teisus, nesitaikstantis su grubiais ir dvigubais išsireiškimais, nes jų šaltinis – neišprusimas. Kalba turi būti graži, aiški ir giliai prasminga.

505. Prie ko turi priprasti studijuojantis Agni Jogą? Prie neišvengiamo žmonių įtarinėjimo. Nereikia kaltinti žmonių dėl tokio jų elgesio. Jei agni jogas būtų asketas visuotinai pripažinta prasme, žmonės su tuo lengvai susitaikytų. Jei jis turėtų mago išvaizdą, tai iš baimės jį taip pat priimtų. Deja, agni jogo esmė nepaaiškinama paprastais žodžiais, o darbas vardan pasaulio evoliucijos neįeina nei į vieną įsitvirtinusį žmogišką įstatą. Žmonėms sunku susitaikyti su jų gyvenimo normų atnaujinimu ir pakeitimu. Juk būtent naujovių jie labiausiai ir vengia.

Laimei, pasirinkęs Agni Jogos kelią nekankina savęs mintimis apie įtarinėjimus. Jis triūsia, atiduodamas visą save evoliucijos sėkmei. Jis eina be abejonių, žinodamas, kad pasitenkinimas nėra jo likimas.