Gyvoji Etika

Richardas Rudzitis

Richardas Rudzitis (1898-1960)

Richardas Rudzitis - Latvijos Rericho draugijos pirmininkas nuo 1934m. iki 1960m., savo mirties. Dok. biografinis filmas „Didžio Gralio Dainius  Документальный биографический фильм     „Бард Святого Грааля

1948m. balandį Richardas Jakovlevičius Rudzitis buvo areštuotas ir nuteistas pagal 58 str. 10-čiai metų lagerių.

Gyvenimo palydovė

Gyvenimo palydovė.  „Be Tavęs nepajudinti tų griozdų, kabančių virš manęs, – rašė Nikolajus Rerichas. – Ar atsimeni pasakoje ... reikalaujama tyros mergelės pasiaukojimo, kad išgelbėti kažką-tai iš kažkur-tai. Tyra moteris nematoma ranka veda vyrą į tolius“.
Ir ji vedė ... 1901 metai Jelena Šapošnikova tapo Jelena Rerich.

Atminimo dienas prisiminkime

Atminimo dienas prisiminkime jas pažymėdami, nes ugninės srovės tokiomis dienomis sustiprėja ir susidaro artimas ryšys su tais, kam skirta diena. Taip subtilumas įeina į materiją, prisotindamas ją savo vibracijomis. Pasaulių susijungimas į gyvenimą įeis neišvengiamai, todėl būtina stebėti artėjančio susijungimo ženklus.
*
1993 m. sausio 30 d. Sviatoslavas Rerichas paliko žemišką pasaulį.

Sunkiausias menas

Sunkiausias menas yra kurti žmonių tarpusavio santykius. Nė vienas menas nereikalauja tiek kantrybės, tokios plačios sąmonės ir tokio jautraus supratingumo. Reikia sugebėti įsiskverbti į visų aplinkinių ir ateinančiųjų protus ir širdis; pajausti tą pagrindinį toną, kuriame galima apsijungti su jais ir apjungti vienus su kitais.

Kristaus auka

Kristaus auka.   J.Rerich laiškas, 28.12.35
Be jokių abejonių, Kristaus auka, Jo priimta nukryžiuotojo mirtis už skleidžiamą Šviesos Mokymą turėjo didžiulę reikšmę visai žmonijai visuose būties planuose. Auką ar žygdarbį prisiimdavo ir kiti Didieji žmonijos Mokytojai. Ir sunku pasakyti, kuri auka buvo didesnė, ar Šri Krišnos – dvasinio Mokytojo ir karališkojo gyvenimo kūrėjo, ar Gautamos Buddos, kuris daugiau nei šešiasdešimt metų nešė sunkią Mokytojavimo naštą tam, kad įtvirtintų didį Įstatymą.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Saturday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©