Kas yra Gyvoji Etika

Kiekvienas pats turi atrasti tiesą

Kiekvienas pats turi atrasti tiesą

...Mokymas prieinamas, nes visada, visais laikais, pasauliui buvo duodama tik ta Tiesos dalis, kurią žmonija galėjo arba gali priimti. Tačiau per prievartą neįmanoma ką nors išmokinti pažinti arba kam nors perduoti tiesą. Kiekvienas pats turi atrasti tiesą. Viskas, ką galima padaryti, tai tik nurodyti kryptį.

Iš J.Rerich laiškų, I T. 20.04.35.

Didinga ateitis priklauso...

Didinga ateitis priklauso azijietiškai Rusijai

Savo gyvenimu patvirtinę Kultūros Nešėjų vardą Nikolajus ir Jelena Rerichai kaip palikimą ateinančioms kartoms dovanojo Agni Jogą. Tai Žinios skirtos ateinančios Naujos, Kultūros suklestėjimo eros gyventojams. Tai tas pats Mokymas, kurį skleidė Kristus, Budda, Mahometas, Platonas, Zoroastra ir kiti Mokytojai, atėję padėti žmonijai išbristi iš nelaimių ir nesėkmių rato.

Ne Golemas bus naujosios rasės...

Ne Golemas bus naujosios rasės prototipas

Formuojasi nauja žmonijos  rasė, ir negalvokime, kad ji susikurs savaime. Pagrindinis svertas, permetantis mus į kitą rasę, bus sąmonės pakitimas. Jis neįvyks savaime, tai sąmoningas mąstymo kreipimas, atitinkantis kosminius dėsnius. Tik tada, kai suvoksime evoliucijos kryptį ir kai visa tai pritaikysime savo gyvenime, būsime pasiruošę šuoliui. Pripažindami tik fizinį pasaulį, prarandame pažinimo galimybę. Negalima pasaulio pažinti tik fiziškai. Toks pažinimas visada bus klaidingas. Agni Joga rašo:

Ar tai nauja religija?

Ar tai nauja religija?

Svarbiausi pasaulyje įvykiai, o būtent tie, kurie sukuria naujas epochas ir uždeda neišdildomą antspaudą žmonijai, dažnai sunkiai pastebimi jų atsiradimo metu; jų nelydi patrankų salvės; jie prasiskverbia tyliu upelio čiurlenimu, ateityje išaugančiu į galingą srovę. Taip išdidi Roma nepastebėjo Pranašo Kristaus iš Galilėjos, nors vėliau pati ir prisipildė krikščioniškomis bažnyčiomis, virto krikščionybės centru, suformavusiu visų europinių tautų pasaulėžiūrą.

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Į šį klausimą S.Stulginskis (Gyvosios Etikos judėjimo atkūrėjas Lietuvoje) atsakė taip:

„Agni Joga ne tik nurodo gyvenimo prasmę, bet ir paaiškina, kas šiandien vyksta. To nepajėgia paaiškinti jokia kita filosofija, religija. Tiesa, Evangelijose yra išpranašautas žmonijos likimas, tik dabar niekas to kažkodėl neprisimena. Kas konkrečiai jose pasakyta? Ogi tai, kad ateis pasaulio pabaiga, antrą kartą pasirodys Jėzus Kristus, įvyks paskutinysis teismas ir prasidės Naujoji Gadynė, šviesesnė už dabartinę.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©