Ne Golemas bus naujosios rasės...

Spausdinti
Kategorija: Kas yra Gyvoji Etika
Parašyta Ketvirtadienis, 27 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Ne Golemas bus naujosios rasės prototipas

Formuojasi nauja žmonijos  rasė, ir negalvokime, kad ji susikurs savaime. Pagrindinis svertas, permetantis mus į kitą rasę, bus sąmonės pakitimas. Jis neįvyks savaime, tai sąmoningas mąstymo kreipimas, atitinkantis kosminius dėsnius. Tik tada, kai suvoksime evoliucijos kryptį ir kai visa tai pritaikysime savo gyvenime, būsime pasiruošę šuoliui. Pripažindami tik fizinį pasaulį, prarandame pažinimo galimybę. Negalima pasaulio pažinti tik fiziškai. Toks pažinimas visada bus klaidingas. Agni Joga rašo:

Geraširdis banditas, žiaurus dievobaimingas žmogus ir toliau gyvena Žemėje. Atrodytų, kad žmonės, kaip pasiekę Žemėje aukščiausią išsivystymą elementai, turėtų evoliucionuoti gerokai greičiau nei kitos planetos dalys. Bet vyksta keistas reiškinys – žmonės atmetė dvasios etiką ir uždarė save į dvasinį sąstingį. Atrodo, kad net klimatas juda greičiau nei žmogaus sąmonė. Daugelis išradimų jau ne kartą aplankė planetą. Daug žinojo išnykusios tautos, bet mąstymo kokybė nedaug tepakilo. Ir vis tik žmonės daug kalba apie naują rasę, apie naują žmoniją. Bet ne Golemas (pabaisa Golemas liko be dvasinės ugnies ir todėl pats sunyko. Dvasia – tai ugninis magnetas, АЙ. МО, ч. I, 231) bus naujosios rasės prototipas. Mąstymo kokybė atskirs naująją žmoniją nuo praeities amžių. Mąstymo menas turi būti atnaujintas visiškai sąmoningai, bet be trijų pasaulių supratimo neįmanoma pakelti mąstymo į kitą lygį. Kas nenori savęs tobulinti, tas negali mąstyti planetariškai. Kas pokalbį apie Ugninį pasaulį palaikys prietarais arba stabmeldyste, tas negali gerbti Išgelbėtojo. Nereikia stebėtis, kad žmonės  lėtai pratinasi prie sąžiningo mąstymo, juk daugelis gyvenimo pasikeitimų atimdavo iš jų geriausių žmonijos didvyrių pavyzdžius. Žmonės nuolat matė, kaip būtent didvyrius jų akyse tampė ir žudė. Toks mąstymas neatves į naują žmogų.
АЙ. Мир Огненный, ч. I, 541

Belieka pridurti, kad dabartinis požiūris į žmogų padės atsisakyti iliuzijų ir suprasti šiandieninių sunkumų esmę. Pažiūrėkime, kaip šiandien yra elgiamasi su žmonėmis, bet kuriuo atveju, su didžiąja tautos dalimi (neapsiribojant vien Lietuva, tai galima pritaikyti ne tik buvusios sąjungos šalims, bet ir dabartinei naujai besikuriančiai ES bei „klestinčiai“ Amerikai). Iš žmonių atimta nuosavybė (atimtos piniginės santaupos, likviduota teisė į nemokamą mokslą, nemokamą medicininį aptarnavimą), atimta Tėvynės sąvoka, ištrinama istorija, naikinama ateities viltis (iš kur ji bus, jei mirtingumas didesnis už gimstamumą ir, vadinasi, yra grėsmė fiziniam tautos išnykimui). Visa tai reiškia, kad mes vis didėjančiu pagreičiu virstame žmonėmis, kuriems ateityje  iš tikrųjų nebus ko prarasti...