Legendos - Pasakojimai apie Budą

Spausdinti
Kategorija: Legendos
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Pasakojimai apie Buddą

Piemuo pamatė sėdint po medžiu susimąsčiusį žmogų, atsisėdo šalia ir bandė susikaupti, pamėgdžiodamas sėdintį žmogų. Mintyse jis pradėjo skaičiuoti savo avinus, bandydamas nuspėti, kiek uždirbs juos pardavęs.

Abu sėdėjo tylėdami, pagaliau piemuo paklausė: „Apie ką tu mąstei?“ Šis atsakė: „Apie Dievą“. Piemuo paklausė: „O ar žinai, apie ką galvojau aš?“ – „Taip pat apie Dievą“. – „Klysti, aš galvojau apie numatomą naudą.“ – „Tiesa, tu irgi galvojai apie Dievą, tik mano Dievui nėra ką pardavinėti, o tavo Dievas pirmiausia turi nueiti į turgų. Bet galbūt pakeliui Jis sutiks plėšiką, kuris padės jam prabilti į tą medį.“

Taip kalbėjo Gautama: „Nueikite  į turgų, apsisukite greičiau, kad užtektų laiko sugrįžti.“

AJ, Ozarienije nr. 2.2.7.5

Laivu plaukė beždžionių pardavėjas. Laisvalaikiu jis išmokė bezdžiones mėgdžioti jūreivius, kai tie nuleidžia bures. Prasidėjo audra, jūreiviai puolė tempti laivavirves. Beždžionės gi, žinodamos tik, kaip bures nuleisti, ėjo iš paskos ir atpalaiduodavo lynus. Laivas nuskendo, nes mokytojas numatė tik ramų orą.

Taip kalbėjo Buda – gyvenimo Lotoso atnaujintojas.

Oзарение. № 2.2.7.5

Du jūreiviai pakliuvo į audrą ir buvo išmesti į negyvenamą salą. Abu vos nemirė iš bado ir baimės, nes galvojo, kad visiems laikams yra atskirti nuo pasaulio. Plaukiantis pro šalį laivas juos paėmė, o saloje buvo įrengtas švyturys. Tie patys du jūreiviai liko dirbti švyturyje, kad padėtų patekusiems į bėdą. Dabar jų nusiteikimas jau buvo kitoks. Jie buvo laimingi, nes  nesijautė atskirti nuo pasaulio, dabar jie galėjo padėti kitiems nugalėti baimę. Vadinasi, žinojimas, kad gali bendrauti su visu pasauliu ir tuo pačiu padėti kitiems visiškai pakeičia žmogaus mąstymą. Bendras siekis yra sėkmės garantas.

Община. № 3.267 

Lipant į laivą vienam keleiviui buvo pavogtas kapšelis su auksu. Visi pasipiktino, bet nukentėjusysis nusišypsojo ir pratarė: „Kas žino?“ Prasidėjo audra, laivas nuskendo. Tik vienas keleivis buvo išmestas į krantą. Kada salos gyventojai palaikė jo išsigelbėjimą stebuklu, jis nusišypsojo ir pasakė: „Paprasčiausiai aš brangiau nei kiti sumokėjau už kelionę.“

Nežinome, kada sudygsta geros sėklos ir ar ilgai noksta nuodingų minčių derlius. Viskam reikia laiko. Todėl saugokitės nuodingų minčių, nes nei viena iš jų nedings be pėdsakų. Tik niekas nežino, kur ta šalis ir kada išmuš ta valanda, kai prinoks nuodinga varpa? Gal ji bus ir nedidelė, bet durianti, ir nebus duonos kąsnio, kuris nedraskytų gerklės.

Иерархия. № 7.094

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 12th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©