Legendos - Prometėjas

Spausdinti
Kategorija: Legendos
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Prometėjas

Prometėjas pavogė ugnį iš dangaus, kad išdalintų ją žmonėms ir sugrąžintų atsiminimus apie Amžiną Gyvenimą. Dvasios ugnis ne iš Žemės, bet gyventi tenka Žemėje, žemiškame kūne ir kieto, materialaus, pasaulio sąlygomis. Kaip suderinti dangišką ir žemišką suvokimą, kaip pranešti per gyvenimą degantį dvasios žibintą? -Štai kur užduotis tam, pas kurį jau "dega" širdies liepsna. Žemiški viesulai stengiasi užpūsti žibintą. Daug tamsos tarnų, visomis savo išgalėmis besistengiančių užpūsti dvasios liepsną, todėl ir kova, kova neleidžianti užgesti dvasios ugniai.

Kaip didvyriškai kovėsi Šviesos Nešėjai, vienas iš jų Prometėjas, norėjęs įtvirtinti ugninę tikrovę. Rankos tiesiasi į Taurę, o Taurė - į Ugnį. Ugnis buvo kaupiama amžiais. Sukauptą ją reikia nešti per gyvenimą, iki pat galo. Tamsa atkakliai puola Šviesos Nešėjus. Taip pat visus, kas už jų ir su jais. Ugnies Skleidėjų mažai. Jie vadinami dvasios didvyriais, atiduodančiais savo šviesą pasauliui. Vieniši tarp žmonių, bet labai artimi Šviesos Mokytojui ir žinantys savo kelią.

GAJ IV-102 (M.A.J.)

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 12th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©