Mus veda Mokytojai

Civilizacijos trupiniai

Mes didžiuojamės civilizacijos trupiniais taip pat, kaip ir atlantai. Kaip nebūtų gaila, bet dabartis, šiandiena pilnutinai atitinka paskutinį Atlantidos gyvavimo laikotarpį. Tie patys apsišaukėliai pranašai, tas pats melagingas gelbėtojas, tie patys karai, tos pačios išdavystės ir dvasinis sulaukėjimas.

Kosminė teisė

Kosminė teisė. Daugybę teisinių įstatų primąstė žmonija, bet labiausiai nenuginčijamo neįvardino – tai kosminė teisė. Dažnai galima stebėti, kokios netinkamos visos žmogiško atsargumo priemonės. Net neįmanoma nepajusti, kad yra kažkas aukščiau, nei žemiški išmąstymai ir kaip dažnai kosminė teisė veda per gyvenimą, susidėliodama į netikėčiausias aplinkybes.

Melagingi mokymai

Melagingi mokymai

S.Kliučnikovas. Kelias į save, dvasinių galių įgijimas. 12 dalis. S.Ju.Kliučnikov. Put k sebe, obretenije duchovnoij sily. Glava 12. 

Agni Joga sako: kad tamsieji priartėtų prie mokinio, jie pasirenka ne mažiau trijų tarpininkų, nes puikiai žino, kad tiesiogiai jų aura bus lengvai atpažinta. Vienu atveju jie gali žinoti dvasinio nuginklavimo tikslą ir operacijos detales ir būti valdomi iš žemiško plano, kitu – gali būti kieno-tai griaunančios astralinės valios vykdytojai, impulsais valdomi iš subtilaus pasaulio. Jei iš nežinojimo arba silpnumo ieškotojas nepažino naikinančios programos ir įėjo į kontaktą, o po to nusileido, tai jis jau nebebus šviesaus mokymo laidininkas, o grupė tokių ieškotojų virsta tamsos sekta.

Agni joga apie Mokytoją

Agni joga apie Mokytoją

Sakys - bartis negalima, tyčiotis negalima, išdavinėti negalima, apkalbėti negalima, suduoti negalima, veidmainiauti negalima, tarnauti egoizmui negalima, didžiuotis privilegijomis negalima; kas tai per gyvenimas?! Pridursime - ir šiukšlinti negalima, nes kiekvieną šiukšlę pats šiukšlintojas ir išvalys. 
AJ. MO. I-359.

Pranciškus Asyžietis

Pranciškus Asyžietis

O, Dieve!
Padaryk mane savo pasaulio įrankiu,
Kad aš skleisčiau meilę ten, kur manęs nekenčia,
Kad aš atleisčiau tiems, kurie mane skaudina.
Kad aš apjungčiau tuos, kurie kivirčijasi,
Kad aš tiesą sakyčiau ten, kur išsiraizgęs paklydimas,
Kad aš sutvirtinčiau tikėjimą pas tuos, kuriuos slegia abejonės,
Kad aš apšviesčiau ten, kur įsitvirtinusi tamsa,
Kad neščiau džiaugsmą tiems, kurie paskendę liūdesy.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©