Civilizacijos trupiniai

Spausdinti
Kategorija: Mus veda Mokytojai
Parašyta Pirmadienis, 30 birželio 2014 Autorius Gyvoji Etika

Mes didžiuojamės civilizacijos trupiniais taip pat, kaip ir atlantai. Kaip nebūtų gaila, bet dabartis, šiandiena pilnutinai atitinka paskutinį Atlantidos gyvavimo laikotarpį. Tie patys apsišaukėliai pranašai, tas pats melagingas gelbėtojas, tie patys karai, tos pačios išdavystės ir dvasinis sulaukėjimas.

Mes didžiuojamės civilizacijos trupiniais taip pat, kaip ir atlantai. Sugebėjimą žaibo greitumu apskrieti planetą jie naudojo, kad apgautų vienas kitą. Taip pat išniekintos šventovės, ir mokslas virto spekuliacijos ir nesantaikos įrankiu. Taip pat vyko ir statybos – niekas nesiekė statyti atsparius, tvirtus, amžinus statinius. Taip pat sukilo prieš Herarchiją ir duso nuo savo egoizmo. Taip pat sunaikino požeminių jėgų pusiausvyrą ir bendromis pastangomis sukūrė katastrofą.

AJ, Herarchija nr.145 

Klausimas. Sveiki, o kuris yra melagingas gelbėtojas?

Atsakymas: Kiekvienas Mokymas, duodamas žmonijai, moko žmogų mąstyti. Todėl Mokymai visada yra pateikiami alegorijomis, sulyginimais, palyginimais ir niekada neduodamas tikslus žmogaus ar įvykio įvardijimas. Ir tik tada, kai mokymas pradedamas iškraipyti, prasideda įvardijimai. Ryškiausias pavyzdys yra viduramžių inkvizicija: Dievo vardu ant laužo buvo siunčiami asmeniniai priešai, daugiausia šviesūs ir mąstantys žmonės.

Kas yra melagingas gelbėtojas? – Kiekvienas žmogus įvardins kažką kitą – ir tai nėra prieštaravimai. O įvardijimas priklausys nuo žmogaus sąmoningumo lygio. Jei žmogui svarbiausia yra jo šeima, giminė, jei jis visus santykius sprendžia tik vadovaudamasis „kraujo ryšiu“, tai jo įvardintasis bus iš šeimos ir giminės rato. Jei žmogus jau „išlipęs“ iš giminystės saitų, jei jį jau domina savos tautos ir šalies likimas, tai jo melagingas gelbėtojas bus „vietinis“, greičiausiai „politinio elito“ atstovas. O jei žmogui jau rūpi visos planetos ateitis, tai melagingas gelbėtojas gali būti iš galingųjų pasaulio valstybių. O jei susimąstysime, kad Žemė – tai tik mažytė Visatos dalelė, beveik kaip taškelis, tai jau kalbėsime ne apie melagingą gelbėtoją, o apie tamsą, kuri gožia Šviesą, arba apie nemokšiškumą, grubumą, kurie iš žmogaus dažnai „padaro“ žvėrį ar gyvulį.

P.S. Knyga Hierarchija buvo parašyta 1931m., taigi, kas buvo tada įvardintas melagingu gelbėtoju, galima atsekti istorijos kronikose.

Klausimas. Ačiū už atsakymą. Bet jus taip pat tikslai ir nepasakote, kas šiai dienai yra melagingas gelbėtojas? Juk rašėte, kaip Atlantidoje, taip ir dabar ... tai kuris? Nes ir man ir jums esminis dalykas mūsų planetos evoliucija visatos atžvilgiu. Taigi, kuris? ir kaip jį sustabdyti?

Atsakymas. Atsigręžkime į istoriją, pažvelkime į viduramžius: daug kas bandė įvardinti – kas jis – ir suliepsnojo inkvizicijos laužai... Prisiminkime stalinizmą, prisiminkime fašizmą: tremtys, koncentracijos stovyklos.

Kaip jį sustabdyti? Melagingo gelbėtojo dalelė gyvena kiekviename iš mūsų; melagingo gelbėtojo pastangos būtų bevaisės, jei į jo kvietimą neatsilieptume. Melagingas gelbėtojas veikia svetimomis rankomis. Prieš ieškodami pasaulinio melagingo gelbėtojo, suraskime jo savybes-ydas savyje, kad netaptume aklais to melagingo gelbėtojo parankiniais.