Agni joga apie Mokytoją

Spausdinti
Kategorija: Mus veda Mokytojai
Parašyta Penktadienis, 28 gruodžio 2012 Autorius studija Gin-Dia

Agni joga apie Mokytoją

Sakys - bartis negalima, tyčiotis negalima, išdavinėti negalima, apkalbėti negalima, suduoti negalima, veidmainiauti negalima, tarnauti egoizmui negalima, didžiuotis privilegijomis negalima; kas tai per gyvenimas?! Pridursime - ir šiukšlinti negalima, nes kiekvieną šiukšlę pats šiukšlintojas ir išvalys. 
AJ. MO. I-359.

*****
Kaip pasirinkti gyvenimo mokytoją?
Pirmenybę reikia suteikti mokytojui, kuris eina naujais keliais. Kiekvienas jo žodis, kiekvienas jo poelgis turi atspindėti naują požiūrį, o kiekvienas darbas turi būti atliktas kokybiškai. Naujumas iššaukia jėgą, kuri kviečia tikėti. Ne tas, kuris kažką pamėgdžioja, ir ne tas, kuris mėgsta daug aiškinti, bet tas, kurį supa naujovės, neįprasti sprendimai ir darbai yra ateities mokytojas. Naujovės yra ateities pagrindas.
Ateina laikas, kai eiti galima tik pirmyn, net bedugnė negali sugaišinti.
Norintys kurti ateitį, turi išmokti naujus žodžius, sukurtus naujos būtinybės. Sąmoningas kiekvienos valandos suvokimas neleis sustoti.
Nurodykite draugams, koks džiaugsmas yra amžiname atsinaujinime. Kiekvienas Naujojo Pasaulio elektronas suteiks galią. Supraskite ir priimkite naujo pasaulio kvietimą.
Jūs jau žinote, kad visi žodžiai skirti pritaikyti gyvenime.
AJ. Obščina 118.

*****
Kas šventesnis, Budda ar Kristus?
Jei jūsų paklaus: „Kas šventesnis, Budda ar Kristus?“ Atsakykite: „Neįmanoma išmatuoti tolimųjų pasaulių. Galima tik žavėtis jų švytėjimu.“ Kristaus spindulys maitina Žemę taip pat, kaip Buddos vaivorykštė neša gyvenimo įstatymų patvirtinimus.
Naujasis Pasaulis įtvirtins drąsius pažinimus, ir Mokytojai įeis į gyvenimą Draugais. Mokytojų įsakai bus pačių mylimiausių knygų lentynoje.
Pinigų sunykimo momentui jų valdžią reikia pakeisti dvasine pagalba.
Žinojimas, pagaliau, mokslo pagalba turi padėti suvokti dvasią.
Gėdingas psichinių išieškojimų draugijų egzistavimas turi būti pakeistas drąsiais ir teisingais teiginiais.
Kaip galima sėdėti kartu su šventeivomis ir melagiais, puikiai mokančiais pasirūpinti savo piniginėmis!
Didvyriškai reikia išsilaisvinti nuo prietarų purvo.
Argi gali garbingas žmogus atlikti žygdarbį? Jam neužtenka vietos ant krūtinės, kad įtalpintų visus žmogiškus įvertinimus. Jis nežino kaip sutalpinti visus senelių papročius. Bet papročiai padaro žmogų paprastu. Todėl prašau, pažvelkite į dangų, tarsi matytumėte jį pirmą kartą.
Prašau pasibaisėti miestų šiukšlynais tarsi pamačius pirmą kartą.
Prašau pamąstyti apie Kristų ir Buddą tarsi pirmą kartą.
Prašau pasižiūrėti į save tarsi pirmą kartą.
Prašau įsivaizduoti Ateities Gyvenimą tarsi pirmą kartą.
Mažiausia vakarykščios dienos nuosavybės dulkelė gali tapti girnapuse po kaklu. 
AJ. Listy Sada M. Ozarienie III, III, IV. 8

*****
Lobis šalia
Žmonės susirinkdavo klausytis Mokymo Balso. Dažnai jie girdėdavo apie lobį, jiems skirtą. Kai kurie lobį sugebėjo įsivaizduoti tik kaip brangų metalą. Kai kurie netgi pasisiuvo ilgus diržus, kuriuose žadėjo patalpinti savąją dalį. Bet laikas ėjo, lobio vis nebuvo. Buvo sakoma, kad lobis šalia, kol kantrybė pasidarė trumpesnė už pasisiūtą ilgą diržą. Žmonės pavedė kažkam išklausyti Mokymą, o patys tuo metu ėjo į turgų. Ėjo gailėdamiesi prarasto laiko. Kažkas nesurinko skolų; kažkas praleido vedybas; kažkas užmiršo nubausti skriaudėją; kažkas nesuspėjo pavyti naudos; kažkas pražiopsojo kainų kritimą; kažkas prarado radžos malonę. Žodžiu, visiems Mokymas atnešė nuostolių. Turguje būriavosi nuskriaustieji, šaipydamiesi: „Kur gi jis, žadėtasis lobis? Debesis buvo mums žadėtas, bet ir tas be lietaus.“
Tarė Mokymo Balsas vieninteliam likusiam: „Kodėl tu nebijai prarasti turgaus laiko? Viskas bus parduota be tavęs, ir pamirš tavo vardą, darydami sutartis. Kas pasakė, kad lobis bus ne dangiškas?“ Atsakė likusysis: „Neisiu, nes lobis man brangesnis už gyvenimą. Negali žadėtasis turtas būti neapčiuopiamas.“
Tarė Mokymo balsas: „Ar nebijai tu, kad nutilsiu?“- „Negali nutilti, nes Tu skelbei Begalybę“. - „Ar nebijai, kad išduosiu tave?“ - „Ne, drąsa ir šviesa - Tavo įkaitai“. - „Ar nebijai, kad lobis Mano kalboje yra tik pinklės?“ -„Ir be žodžių Visata garantuoja lobius“.
Balsas pasakė: „Išmintinga, tu nepailsai. Ten, kur girdėjai Mokymą, ten ir lobis. Atsistok, neik toli. Pakelk akmenį, ant kurio sėdėjai. Priimk dangišką Palaimą ir iš Žemės jos auksą. Išklausęs iki galo gauna. Ištvermingas nepraranda. Surinkęs prisideda“.
[...]
AJ.Znaki AJ 574.

*****
Tamsos ginklas - sumenkinimas
Evoliucijos priešams reikia sumenkinti Šambalą, ir jie sukaups visas pastangas, kad tuo pačiu nuvertintų Agni Jogos reikšmę, prilygindami ją kitoms knygoms apie įvairias Jogas, kurių šiuo metu išleidžiama ypatingai daug. Tamsos ginklas - sumenkinimas. Jau dabar yra bandoma Himalajų Šambalos Mahatmas apibūdinti kaip paprasčiausią Himalajų atsiskyrėlių sektą, tuo tarpu kai Šambalos didingumą ir masto platumą sunku net aprašyti, tai reikalauja ypač plačios sąmonės ir subtilaus mąstymo. Todėl Šambalos sąvoka negali būti aprašoma išsamiai ir išbaigtai, nes ši sąvoka pastoviai kinta ir auga, priklausomai nuo kiekvieno žmogaus sąmoningumo didėjimo. Tačiau trumpai Šambalą galima apibūdinti kaip Kosminės Išminties atstovę, atsakingą už mūsų planetą ir visą žmoniją, kurioje vietoje sparnuotų angelų darbuojasi žmonės, nesulyginamai anksčiau už mus pradėję savo evoliuciją ir todėl neįsivaizduojamai toliau už mus pažengę savo dvasiniame tobulėjime.
A.Heidokas. Raduga čudies. Ryga Vieda, 1994, p.344

*****
Aukščiausiojo tikslo siekimas
Žemos mintys buvo vaizduojamos kaip niekingi ropliai. Niekas daugiau negali taip atitikti tų pažinimo [sąmonės] padugnių. Ar galima ramiai sėdėti krėsle, žinant, kad po juo knibžda nuodingos gyvatės ir skorpionai! Laikas išsilaisvinti iš niekšų, ir, visų pirma, pripažįstant Hierarchiją. Hierarcho smerkimas ir nuolatiniai dejavimai yra neatitaisomi. Kiekvienas teisiantis Mokytoją turi atminti, kad jo lengvabūdiškumas ir nusikaltimas daugeliui amžių užterš jo karmą. Į Šviesą veda vieningas kelias - per Mokytoją, ir tik visiškas nemokšiškumas gali leisti sunaikinti tą vienintelį kelią. Aukščiausiojo tikslo siekimas turi tapti gyvenimo pagrindu ir tik taurus požiūris į tai gali išvesti. Menkinant Hierarchą, nuteisime save ir galime sunaikinti daugelį artimųjų - laikas tai įsidėmėti!
AJ. Hierarchija 57.

*****
Žinios apie Broliją sukelia ypatingą įtarumą
Palaipsniui ateis žinojimas, kad legenda - tai tikra istorija, atsiras ir ją patvirtinantys dokumentai. Kiekvienas mokslinis atradimas patvirtina, kad tiesa gyvuoja ir turi būti priimta. Jei gyvuoja mitai apie Broliją, tai ir Jos istorija bus patvirtinta. Galima pastebėti, kad žinios apie Broliją sukelia ypatingą įtarumą. Daugybė kitų pasireiškimų priimami labai lengvai, bet žinia apie Brolijos egzistavimą tiesiog stulbina. Žmonės yra pasiruošę sutikti niekam nežinomą atsiskyrėlį, bet įsivaizduoti tokių atsiskyrėlių bendriją jiems per sunku. Pasaulyje egzistuoja tiesos, kurių pripažinimas sutinka ypač aršų pasipriešinimą. Nesunku įsivaizduoti, kam nepriimtina Brolijos sąvoka. Tie sutvėrimai žino apie Brolijos egzistavimą ir bijo, kad tos žinios nepasiektų žmonių. Bet viskas įvyksta savu laiku. Jei žmonės ir nežino ko, juos aplanko nuojauta.
AJ, Bratstvo, I-204.

*****
Mokinys
Mokytis, mokytis, mokytis - toks turi būti kiekvieno mokinio siekis. „Mokinys“ yra tas, kuris seka savo Mokytoju. Pirmoji mokinio pareiga yra mokytis. Koks turtingas pasaulis, kiek daug pamokančio vyksta aplink, kiek galimybių pastoviai suteikiama, kad būtų galima mokytis be galo. Žinių kaupimui nėra pabaigos nei Aname pasaulyje, nei šiame. Reikia tik tvirtai įsisavinti, kad kiekvienas žmogus yra mokinys, amžinai besimokantis Kosminėje gyvenimo Mokykloje. Tai reikia įsidėmėti visiems laikams. Kai kas galvoja, kad Aname pasaulyje jis pailsės ir gyvens netrikdomas ir visiškoje ramybėje, kaip saldžiame sapne. Tai netiesa. Būtent ten, „palikę kūną žemėje“, galime mokytis ypač sėkmingai ir įtemptai, panaudodami subtiliojo pasaulio pranašumus. Žemėje reikalingi žmonės, knygos ir aplinkybės. Ten reikalingas tik noras žinoti ir pasiruošimas mokytis visą laiką. Būtent Ten žmogus gausiai apdovanojamas savo siekiais sukurtomis gėrybėmis. Ten mintis akimirksniu pritraukia trokštamą objektą - kad tik troškimai būtų kilnūs. Ten Mokytojo žodžiai „Tik panorėkite, ir jus užlies supančios Erdvės švytėjimas“ - virsta viliojančiu, traukiančiu, pripildančiu dvasią tikrovės suvokimu. Pažinimo sferos plačiai atveria duris trokštantiems dvasinio žinojimo.
Grani Agni Jogi. 1961m. 324. (M.A.J.)

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©