Gyvoji Etika

Tiesa nesunaikinama 03

N. Rerichas Gedimino pilies griuvėsiai, nutapytas 1903 m.
Вильна. Остатки замка Гедимина (Гора Гедиминова замка) 1903.
*
„Mūsų draugams jau seniai siūliau, kad turi būti sudaryti ne tik tikrų ir nuoširdžių bendradarbių sąrašai, bet ir griovėjų – atvirų ir užsimaskavusių. Kai jūs žinote priešą, jūs jau esate jį nugalėję. Kai sužinosite ir pajausite Kultūros priešininkų irštvas, jūs tuo pat metu įgysite naujų jėgų ir naujų sąjungininkų.

Tiesa nesunaikinama 02

N. Rerichas. Kauno pilis, Kryžiuočių pilis prie Nemuno netoli Jurbarko, nutapytas 1903 m.
Ковно. Замок крестоносцев на Немане около Юрбурга (Каунасский замок, Литва) , 1903.
*
„Ne mažesni už vandalus-griovėjus yra vandalai-šnabždėtojai; silpnavaliai abejotojai, persisunkę pagieža, bailumu ir šmeižtu nemokšos. Reikia aiškiai suvokti, kad pasisakymai už aukščiausių pradų išsaugojimą iššaukia įvairiausių rūšių vilkų ir šakalų kaukimą. Jei kūrimo reikšmė yra pasaulinė, tai ir kova prieš visa, kas šviesu ir tauru, taip pat vyksta be sienų ir neapsiriboja atskiromis nacijomis. Todėl atvirai ir pasitikėdami vienas kitu turi bendrauti tarpusavyje tie, kuriems tiesos švyturys apšviečia kelią.“
N. Rerichas. Tiesa nesunaikinama. Dienoraščio puslapiai. 1935 m. vasario 5 d., Pekinas.

Tiesa nesunaikinama

N. Rerichas. Trakų vartų etiudas, nutapytas 1903 m.

N. Rerichas. Trakų vartų etiudas, nutapytas 1903 m.
*
„...visi Kultūros darbuotojai, siekiantys išsaugoti tai, kas tyra, gražu ir moksliška, turėtų suprasti, kad bendradarbiai ir sąjungininkai dažnai
atrandami gan netikėtai. Svarbiausia, kad tarp šių šviesuolių, ištikimų bendražygių, neįsiskverbtų bailumas, šaltumas ir abejingumas. Didžiojo poeto
žodžiai – „ir gėriui, ir blogiui gėdingai abejingi“ – neturi rasti sau vietos didingoje Kultūros veikloje.“
N. Rerichas. Tiesa nesunaikinama. Dienoraščio puslapiai. 1935 m. vasario 5 d., Pekinas.

 

Kultūros diena 2015

Rericho Pakto 80-mečio paminėjimas. 2015 m. balandžio 15 d..

2015 balandžio 15 dieną Niujorke Jungtinių Tautų būstinėje buvo atidaryta paroda, skirta paminėti Rericho Pakto pasirašymo 80-metį. Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO, anksčiau vadinta Suvienytųjų Nacijų Organizacija arba SNO) vadovaujantis Pan Gi Munas pasakė: „Šia paroda mes atiduodame duoklę Rericho Paktui, padėjusiam pagrindus kultūrinio palikimo apsaugai, ir patvirtiname savo pasiryžimą laikytis jo nustatytos krypties. Kreipiuosi į visas vyriausybes ir tautas kviesdamas apsijungti, siekiant išsaugoti mūsų bendrą kultūrinį palikimą ir žmoniškumą“. Dok. film. Rericho Pakto istorija

Kultūra yra Šviesos ginklas

Rericho Paktui – 80 metų. Dokumentinis filmas „Kultūra yra Šviesos ginklas“ apie kultūrinio palikimo naikinimą taikos metu.

1935 metais balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė susitarimą – Paktą, kuris turi ne tik juridinę, bet ir filosofinę, švietėjišką bei evoliucinę reikšmę, nes atspindi įvairialypiai išsireiškiančios kultūros apsaugos idėją.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 22nd. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©