Gyvoji Etika

Ar tai nauja religija?

Ar tai nauja religija?

Svarbiausi pasaulyje įvykiai, o būtent tie, kurie sukuria naujas epochas ir uždeda neišdildomą antspaudą žmonijai, dažnai sunkiai pastebimi jų atsiradimo metu; jų nelydi patrankų salvės; jie prasiskverbia tyliu upelio čiurlenimu, ateityje išaugančiu į galingą srovę. Taip išdidi Roma nepastebėjo Pranašo Kristaus iš Galilėjos, nors vėliau pati ir prisipildė krikščioniškomis bažnyčiomis, virto krikščionybės centru, suformavusiu visų europinių tautų pasaulėžiūrą.

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Į šį klausimą S.Stulginskis (Gyvosios Etikos judėjimo atkūrėjas Lietuvoje) atsakė taip:

„Agni Joga ne tik nurodo gyvenimo prasmę, bet ir paaiškina, kas šiandien vyksta. To nepajėgia paaiškinti jokia kita filosofija, religija. Tiesa, Evangelijose yra išpranašautas žmonijos likimas, tik dabar niekas to kažkodėl neprisimena. Kas konkrečiai jose pasakyta? Ogi tai, kad ateis pasaulio pabaiga, antrą kartą pasirodys Jėzus Kristus, įvyks paskutinysis teismas ir prasidės Naujoji Gadynė, šviesesnė už dabartinę.

Kaip pasiekti rezultatų darbe ir dvasiškai tobulėti?

Kaip pasiekti rezultatų darbe ir dvasiškai tobulėti?

Jūs juk galite skaityti „Agni Jogos“ knygas, kuriose duodami išsamūs nurodymai ir patarimai. Jei jūs įvykdysite nors dešimtąją dalį nurodymų, rezultatai neužtruks ir nevers jūsų laukti. Galiu pridurti, kad greičiausiam dvasiniam tobulėjimui ir vystymuisi pagrindinė sąlyga yra tvirtas įsitikinimas, kad veikia Hierarchijos dėsnis. Tai ir yra ta šventa koncentracija, apie kurią tiek rašoma ir kuri taip dažnai iškraipoma ir neteisingai traktuojama. Nei minutei nepamirškime apie Šviesos Hierarchiją, visada veikime jos vardu, taip sukursime pastovų ryšį, kuris galiausiai pritrauks didžiąją Sėkmės galią.

Kas yra Gyvoji Etika arba Agni Joga?

Kas yra Gyvoji Etika arba Agni Joga?

Kai blėsta ir gęsta atitarnavę savo amžių žibintai, tuo pačiu metu užsidega nauji, galingesni, tobulesni ir skaistesni. Ir toks naujas žibintas dabar uždegtas. Šambalos Mahatmos davė pasauliui Agni Jogą, kitaip dar vadinamą Gyvosios Etikos Mokymu. Tai praeitame šimtmetyje gyvavusio teosofinio mokymo tęsinys, tiksliau kulminacija. Teosofijos mokymą J.P.Blavatskajai taip pat diktavo Šambalos Mahatmos. Agni Joga neneigia bendrų visai žmonijai etikos ir moralės pagrindų, būdingų visoms didžiosioms religijoms, bet išvalo nuosėdas, susikaupusias per amžius, ir veda į naują pasaulio suvokimą, kviečiantį nesibaigiančiam dvasios kilimui.
A.Heidokas "Raduga čudies" pusl. 345

Gyvenimas Rericho šviesoje

Gyvenimas Rericho šviesoje
Danutės Stukaitės prisiminimai.

Susirinkę į darbą medikai visada šiek tiek šnekteldavo vienas su kitu apie savuosius rūpesčius ar naujus, ką tik patirtus įspūdžius.
– Nejaugi jūs nieko gražaus nepastebėjote savo šeimoje arba rytą eidami į darbą? – klausdavo kolegų vaikų ligų gydytoja Donata Stukaitė. – Kodėl jūs tiek daug kalbate apie blogį? Nenoriu girdėti apie jokias piktadarybes! Jei neturite gerų žinių, tai nieko nesakykite, patylėkite. Nuo blogų naujienų mintys susidrums, tai kaipgi aš eisiu prie sergančio vaiko?

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©