Gyvoji Etika

Rericho paktas

Rericho paktas - pirmas tarptautinis aktas specialiai skirtas kultūrinių vertybių išsaugojimui, vienintelis susitarimas šioje srityje iki antrojo pasaulinio karo.

Rericho pakto istorija (dokumentinis filmas lietuvių kalba).
Rericho judėjimo Ištakos. (dokumentinis filmas lietuvių ir rusų kalbomis).
Kultūros Vėliava. Trejybės ženklas. Pakto komitetas. Latvijoje N.Rericho vardo draugijos nariai.

Vydūno gimtadienis kovo 22-oji

Vydūnas. Keli senesni gyvybės žymiai.
Lietuvių tautos nykimas tūlų lietuvių jau seniai buvo numanomas. Rašoma, būk lietuvių didžiūnai 16-tame šimtmetyje pradėję pabusti ir bandę tautos nykimą sulaikyti. Bet tai neteisinga. Ne kraujo pasilpimas, sąmonės apsiniaukimas, tautos gyvybės nykimas buvo matomas, bet vien valdžiavos galybės dingimas, arba dar veikiau lenkų vyravimas Lietuvoj. Yra žinomas dalykas, kad Lietuvos didžiūnai ir tie, kurie prieš lenkus stojosi, buvo lenkų kalbą ir būdus priėmę. Be abejonės, šitas pasipriešinimas prieš lenkus buvo sukilimas lietuvių kraujo. Bet tuo tačiau pirmiausiai apsireiškė noras savo krašte būti valdovu, o ne lenkų pavaldiniu. Tautos kėlimas arba auginimas Lietuvos didžiūnams nerūpėjo.

1948 kovo 24 diena.

1948 kovo 24 diena.

Richardas Rudzitis. Gralio karys.

Švinta. Ant kalno viršukalnės ryškėja didingos pilies kontūrai. Ant stataus skardžio sargyboje budi karys. Rytuose ryškiai švyti Svati. Karys akylai įsižiūri į rūkuose skendintį slėnį. Jo akyse spindi mintis.

Balsas, tarsi iš tylos gilumos: Būdrauji?

Karys: Siekiu nė akimirkai neprarasti budrumo.

Balsas: Ar nepavargai taip ilgai budėdamas?

Kovo 8-oji 2012m.

Kovo 8-oji 2012m.

Kai namuose pasidaro sunku, tada kreipiamės į moterį. Kai nebepadeda paskaičiavimai ir išskaičiavimai, o savitarpio nesutarimai peržengia galutines ribas, tada einama pas moterį. Kai apstoja piktos jėgos, tada kviečiama moteris. Kai apdairus protas pasidaro bejėgis, tada prisimenamas moters gebėjimas užjausti. Ir tai teisinga, nes kai pyktis sumenkina proto sprendimus, tik širdis žino gelbstinčią išeitį. O kur gi ta širdis, kuri gali pakeisti moters nuoširdumą? Kur tas vyriškumas, kuris prilygs moters drąsai beviltiškoje situacijoje? Kokia gi ranka pakeis įtikinantį, raminantį ir nuoširdų moters prisilietimą? Ir koks gi žvilgsnis, sugėręs visą kankinantį skausmą, atsilieps pasiaukojančiai linkėdamas gera?

Kovo 8-oji

Klara Cetkin (1857-1933)

1910m. kovo 8d. Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti pasaulyje vykstančiai moterų kovai už laisvę ir lygias teises.
1911 metų kovo 8d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Švedijoje.
<http://lt.wikipedia.org/wiki/Tarptautin%C4%97_moters_diena>

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 17th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©