Gyvoji Etika

Po senovę. VIII dalis

Po senovę. VIII dalis2014-07-23 Mūsų maršrutas toliau vedė į gyvenvietę Pūre. Istoriniuose šaltiniuose vietovė pirmą kartą buvo paminėta 1230 metais, o dvaras (Puhren) 1407 metais. Gyvenimas plėtėsi aplink dvaro teritoriją.

Mokslo ir žinių reikšmė

Mokslo ir žinių reikšmė. Iš Jelenos Rerich laiškų, II tomas, laiškas 11.10.35 Laiškas rašytas Richardui Rudzičiui, Latvijos N.Rericho draugijos vadovui.

... 6) Man labai norėtųsi, kad Jūs dar stirpiau išskirtumėte darbą, kaip pagrindinį dvasios auklėjimo faktorių, ir kad nurodytumėte, jog svarbiausia yra paties darbo kokybė. Taip pat, kad išskirtumėte absoliučią protinio darbo būtinybę, nes jei fizinio darbo prakaitas prisotina žemę, tai protinio darbo prakaitą saulės spinduliai paverčiama prana, kuri visa kam duoda gyvybę. Suvokus šią protinio darbo reikšmę, atsiras ir atitinkama pagarba mąstytojams, mokslininkams ir kūrėjams.

Po senovę. VII dalis

Po senovę. VII dalisĮ Latvijos žemes Rerichai atkeliavo prieš du šimtmečius iš Skandinavijos ir apsigyveno prie Baltijos jūros, netoli Kuržemės sostinės Libavos (Liepojos). Pagal senovines knygas Guntai Rudzite pavyko išsiaiškinti vietų, kur jie gyveno, pavadinimus. Tai Grobinia, Gazenpot (Aizpute), Durbe, Vindava (Ventspilis). Vasaromis Rerichai gyvendavo pajūryje, Jūrmalos gyvenvietėje Majorengofe (dabar Majori).

Po senovę. VI dalis

Po senovę. VI dalis. 2014 m. liepos 23-25 dienomis Latvijos N.Rericho draugijos ir Šiaulių N.Rericho klubo nariai įvykdė antrąją pažintinę ekspediciją po Latviją (pirmoji įvyko 2013m.) – „Rerichas ir Latvija“. Kelionės tikslas buvo aplankyti vietas, kur gimė ir gyveno Nikolajaus Rericho protėviai – senelis Fridrichas Rerichas ir tėvas Konstantinas Rerichas (1837-1900), taip pat kiti giminaičiai. Dažnai yra klausiama, ar N.Rerichas buvo latvis? Jis nebuvo latvis, tačiau jo protėvių šaknys giliai įsišaknijusios Latvijoje, Kurliandijoje – Kuržemėje.

Civilizacijos trupiniai

Mes didžiuojamės civilizacijos trupiniais taip pat, kaip ir atlantai. Kaip nebūtų gaila, bet dabartis, šiandiena pilnutinai atitinka paskutinį Atlantidos gyvavimo laikotarpį. Tie patys apsišaukėliai pranašai, tas pats melagingas gelbėtojas, tie patys karai, tos pačios išdavystės ir dvasinis sulaukėjimas.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Saturday the 19th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©