Gyvoji Etika

Kosminė teisė

Kosminė teisė. Daugybę teisinių įstatų primąstė žmonija, bet labiausiai nenuginčijamo neįvardino – tai kosminė teisė. Dažnai galima stebėti, kokios netinkamos visos žmogiško atsargumo priemonės. Net neįmanoma nepajusti, kad yra kažkas aukščiau, nei žemiški išmąstymai ir kaip dažnai kosminė teisė veda per gyvenimą, susidėliodama į netikėčiausias aplinkybes.

Origenas

Origenas. Iš J.Rerich laiškų 12.09.34

Origenas tvirtina: „Dievo negalima laikyti kokiu-tai kūnu arba esančiu kūne, bet Jis yra paprasta Dvasinė Gamta, neturinti savyje jokio sudėtingumo. Jis yra protas ir tuo pat metu Šaltinis, iš kurio gauna pradžią visa mąstanti gamta ir protas. Dievo, kuris visa ko pradžia, nereikėtų laikyti sudėtingu, kitaip ims atrodyti, kad elementai, iš ko susideda visa tai, kas vadinama sudėtingu, egzistavo anksčiau už pačią pradžią.“ (Origen, „O Hačalah“). Štai tikrasis filosofinis mąstymas. Artimas, ir aš pasakyčiau, tapatus visoms senovės filosofijoms!

Kiekvienas pats turi atrasti tiesą

Kiekvienas pats turi atrasti tiesą

...Mokymas prieinamas, nes visada, visais laikais, pasauliui buvo duodama tik ta Tiesos dalis, kurią žmonija galėjo arba gali priimti. Tačiau per prievartą neįmanoma ką nors išmokinti pažinti arba kam nors perduoti tiesą. Kiekvienas pats turi atrasti tiesą. Viskas, ką galima padaryti, tai tik nurodyti kryptį.

Iš J.Rerich laiškų, I T. 20.04.35.

Meilės savoka

Meilės sąvoka ir apie lemtį. Iš Jelenos Rerich laiškų, I tomas, laiškas 17.10.35 

Žinoma, Dievas yra meilė, visas Visatos egzistavimas priklauso nuo meilės ir nuo nieko daugiau. Tačiau kaip išdarkytai ir šventvagiškai suprantama meilė! Būtent meilės suvokimas dabar labiausiai nutolęs nuo mūsų žmonijos. Į šią aukščiausią kosminę prasmę žmonija sudėjo visus savo kanibališkus ir savigraužiškus suvokimus. Todėl sunku ir gėda ištarti žodį meilė. Jis tapo didžiausia profanacija (red. išniekinimu) daugelio dvikojų lūpose.

G.Rudzite pasakoja Rericho Pakto istoriją

Dok. filmo ištrauka: Rericho pakto istorija. Gunta Rudzite (1933m.) – rašytoja, menotyrininkė, vyriausioji Richardo Rudzičio duktė. Richardas Rudzitis (1898-1960) – poetas, filosofas, Latvijos draugijos vadovas (1934-1960). Po tėvo mirties Gunta Rudzite išsaugojo jo, kartu ir Latvijos Rericho draugijos archyvus: Rerichų rašytus laiškus, išleistas knygas. Daugelį metų ji dirbo Latvijos Menų muziejuje, kuriame nuo 1956m. eksponuojami Nikolajaus Rericho ir sūnaus Sviatoslavo paveikslai, kuriuos Latvijos Rericho draugijai dovanojo Rerichai. Muziejaus lankytojams G.Rudzite pasakodavo apie paveikslus.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©