Gyvoji Etika

Karma Dordže

Sviatoslavo Rericho paveikslas „Karma Dordže“, nutapytas 1934m.

Karma Džordže – Tibeto lama, lankęs Rerichų šeimą Kulu slėnyje. Štai ką 1936m. gegužės 28d. apie jį parašė Sviatoslavas Rerichas (N.Rericho jaunesnysis sūnus, dailininkas): „Lama, kurį laikau šventojo Milarepos (1452-1507) įsikūnijimu, du kartus buvo atėjęs pasimatyti su mumis.

Valdonės Zoss istorija (3)

Valdonės Zoss istorija (3).

Dokumentinis filmas Vasaros saulėgrįža - Lygo.
Dokumentinis filmas Летний солнцеворот - Лиго

Po Latvijos įjungimo į TSRS, pagal 194-08-05 įsakymą dėl nesocialistinės krypties draugijų uždarymo, Latvijos Rericho draugija ir jai priklausęs muziejus buvo likviduoti, naujos knygos ir baldai parduoti aukcione (beveik visas knygas išpirko rerichiečiai), paveikslai buvo perduoti į Rygos miesto meno muziejų (pastovi ekspozicija pradėjo veikti tik nuo 1956m. rudens), draugijos biblioteka perduota Valstybinei bibliotekai. Vokiečių okupacijos metu draugijai Rericho paveikslus pavyko susigrąžinti, paslėpti ir išsaugoti (išskyrus aštuonis, kurie buvo paimti komisariatų papuošimui).

Skirta 135-am Jelenos Rerich gimtadieniui

Atmintina diena – vasario 12d. Skirta 135-am Jelenos Rerich (1879-1955) gimtadieniui.  

Sąmonė neapibrėžiama žodžiais, ji vadovauja jausmams, bet ir jausmai neišreiškiami žodžiais. Jei pasakysiu iškilmingumas, tai nesupras tie, kurie šio jausmo nesuvokia. Tačiau tegul kiekviena atmintina diena būna palydima iškilmingai, su džiaugsmu. Kuo sunkesnė diena, tuo iškilmingiau ją reikia sutikti.

Tantalas

Tantalas.Senovės Graikijos legendos ir mitai.  Lidijoje, prie Sipilo kalno, buvo įsikūręs turtingas miestas, kaip ir kalnas pavadintas Sipilo vardu. Miestą valdė dievų numylėtinis, Dzeuso sūnus Tantalas. Gausiai jį buvo apdovanoję dievai. Nebuvo žemėje turtingesnio ir laimingesnio už Sipilo karalių Tantalą. Nesuskaičiuojamus turtus jam teikė turtingiausios Sipilo kalno aukso kasyklos. Niekas neturėjo tokių derlingų laukų, niekam nesunokdavo toks puikus derlius soduose ir vynuogynuose. Dievų numylėtinio Tantalo laukuose ganėsi didžiulės švelniavilnių avių, ylaragių bulių, karvių ir greitų, kaip vėjas, arklių bandos. Karalius Tantalas visame kame turėjo perteklių. Jis galėjo gyventi sau laimingas ir patenkintas iki gilios senatvės, bet jį pražudė pernelyg didelė puikybė.

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose. Tęsinys (2). Foto albumasRygoje prieš antrą pasaulinį karą (1939-1945) Latvijos Rericho draugija išleido apie 50 knygų, tame tarpe visą Gyvosios Etikos mokymo seriją. Nuo 1929 metų Gyvosios Etikos mokymas buvo leidžiamas ir latvių kalba. Buvo išleista: J.Blavatskajos „Slaptoji Doktrina“, „J.Rerich laiškai“ 2 tomai, „Znamia Priepodobnogo Sergija Radoniežskogo“, straipsnių-pranešimų rinkinys „Zelta gramata“ (1938m. Pabaltijo valstybių Rericho vardo draugijų kongreso medžiaga), R.Rudzičio monografija „Nikolaij Rerich – Voditiel Kultury“. 1935m. lapkritį išleista mokymo knyga „Mir Ognienyj“ 2 dalis; 1936 kovą – „Mir Ognienyj“ 3 dalis, birželį „Obščina“, lapkritį – „Aum“. 1937 birželį – „Agni Joga“, rugpjūtį „Naputstvije Voždiu“, gruodžio mėnesį – „Bratstvo“.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©