Gyvoji Etika

Valdonės Zoss istorija

Valdonės Zoss istorija. Dokumentinis filmas Vedančioji rankaLatvijos N.Rericho vardo draugija oficialiai buvo užregistruota 1930 spalio 13d.; ji išaugo iš V.Šibajevo ir F.Lukino organizuoto būrelio. Latvijoje N.Rericho vardo draugija veikė ne tik Rygoje, bet ir Ventspilyje (Vindava), Daugpilyje (Dvinskas), Tukume ir kt. miestuose.

1930-34m. draugijai vadovavo F.Lukinas, 1934-36 K.Sture, 1936-40 R.Rudzitis.

1940 metais, atėjus į Latviją tarybų valdžiai, daugumos kultūrinių-visuomeninių organizacijų veikla buvo sustabdyta. Tačiau, veikla nesustojo, ji tapo pogrindinė.

Nesižavėkite fokusais

Nesižavėkite fokusais. Pasaulinėje knygų rinkoje dabar galima rasti tūkstančius vadovėlių, nurodančių lengvus būdus, kaip mechaniniu keliu savyje išvystyti slypinčias žemąsias psichines galias. Tie neišmanėliai ir neatsakingi rašytojai dirba tamsių jėgų pusėje. <...>

Be jokių abejonių paprastas ritmiškas kvėpavimas yra labai naudingas. Juk žmonės nebemoka ne tik kad naudotis švariu oru, bet, būtent, teisingai kvėpuoti, o tai yra sveikatos pagrindas. Tačiau Hatha Jogos pranajama neturi nieko bendro su tokiu ritmingu kvėpavimu.

Psichizmas

Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys. <...> „Daug pasakyta apie psichizmą, bet vis tik nepakankamai, kad suprasti šią žmonijos bėdą. Psichizmas prižemina kiekvieną siekį, ir aukščiausi pasiekimai tampa nepasiekiamais. Pasiglemžto psichizmo žmogaus veikla sukuria aplin save užburtą ratą, kuriame atranda vietą visos energijos, užlaikančios dvasinį tobulėjimą. Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys, centrų ugnys gesta nuo tų energijų. Psichizmas neišvengiamai sukelia nervų sistemos sutrikimus, be to, atitrūkimas nuo gyvenimiškų veiksmų uždaro kelius tobulinti save.

Ugninės auros įtaka

Ugninės auros įtaka.<...> Nesutinku su Jumis, kad kalbėjimo dovana jau tokia būtina. Tai nemenka paspirtis, bet tik tiek. Svarbiausias dalykas yra mūsų auros kokybė. Dažnai iškalbus oratorius palieka tik akimirkos įspūdį, jei jo asmeninė aura menkos dvasinės įtampos. O pasakyti iš širdies du-trys žodžiai žmogaus su tyra aura tiesiog pakeičia prisilietusį prie tokios auros žmogų.

Peterburge pagarsinti Rericho vardo premijos laureatai

Peterburge pagarsinti Rericho vardo premijos laureatai2013 spalio 9 dieną iškilmingos ceremonijos metu Peterburge, Ermitažo Pagrindinio štabo lektoriume, įvardinti šiųmetiniai Tarptautinės N.Rericho vardo premijos laureatai. Pagal tradiciją, ši akcija vyksta iškilaus pasaulinės kultūros veikėjo N.Rericho gimimo dieną. <...>

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©