Gyvoji Etika

Kultūros dienos istorija

Kultūros dienos istorija. 1935 metais balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė susitarimą – Paktą, kuris turi ne tik juridinę, bet ir filosofinę, švietėjišką bei evoliucinę reikšmę, nes atspindi įvairialypiai išsireiškiančios kultūros apsaugos idėją.

Šis susitarimas dėl meninių ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų apsaugos – tai pirmas tarptautinis susitarimas, pilnutinai skirtas kultūrinio palikimo apsaugai. Jo iniciatorius ir idėjos autorius – rusų dailininkas Nikolajus Rerichas (1874-1947).

Kultūros dieną 2013 m. premjera

2013 m. balandžio 15 d. 18 val. – Kultūros dieną – numatoma filmo premjera: Dokumentinis-pažintinis filmas DIDŽIO GRALIO DAINIUS.

Filmas apie Richardą Rudzitį (1898-1960), Latvijos Rericho draugijos vadovą. Jo biografija, kurią pasakoja duktė Gunta Rudzite (Latvijos Rericho draugijos Garbės prezidentė), atskleidžia Taikos Vėliavos ir Rericho Pakto atsiradimo istoriją – Kultūros Dienos, balandžio 15-osios istoriją.

Filmas lietuvių kalba, trukmė 60 min. Filmą bendromis jėgomis sukūrė Latvijos Rericho draugija ir studija GIN-DIA (Šiaulių Rericho v. klubas).

Renginio vieta: Šiaulių kino muziejus, Aušros al. 15, Šiauliai. Renginio rėmėjas: Lietuvos kino centras. Įėjimas laisvas. 2013-03-18.

Didžio Gralio Dainius
Бард Святого Грааля

Geros naujienos

Balandžio 15 – KULTŪROS DIENA. Sveikiname visus, kurie pažįsta kūrybinį džiaugsmą ir kurių širdis šildo kūrybinė liepsnelė – juk Jūs visada stosite ginti žmonijos kūrybinio genijaus Kūrinius! 

Geros naujienos. <...> Juk ne formaliai apsaugai kuriamas Paktas, o tam, kad praplėsti Kultūros sąvoką, kad ji taptų artima ir suprantama. Jei mes suprantame, kad muziejus atitinka senovės graikų muzeoną arba mūzų namus, tai mes turime suvokti ir Kultūrinių pradėjimų svarbą, nes Kultūros išraiška yra nenutrūkstančio kūrybinio pakylėjimo ir neišsenkančių idėjų šaltinis.

Taikos Vėliavos idėja

Taikos Vėliavos idėja

Kilni Taikos Vėliavos idėja turi palaipsniui įeiti į gyvenimą, ir kaip rašė vienas rašytojas: „Kiekvienas mokslininkas, kiekvienas kūrėjas, kiekvienas mokytojas ir kiekvienas mokinys, sėdintis prie knygos, – kiekvienas, kuris galvoja apie istorijos prasmes ir tikslus, turi skubėti į rago garsą, kurį trimituoja Nikolajus Rerichas visiems pasaulyje keliantiems jo Taikos Vėliavą. Mes aiškiai suprantame, kad ši taika tuo pat metu yra ir kova, bet ne kova už save, už savo materinį įsitvirtinimą, o už dvasinių vertybių apsaugą nuo tamsių jėgų antpuolių... Esmė ne statutuose, o tame, kad atskirų, kol kas pakrikusių, kultūros veikėjų valia susilietų į vieningą srovę, į vieną sraunią upę, nukreiptą į didžias žiotis – į idėjų vienybės vandenyną...“

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Pateikiu Jums puslapį iš Menlio P. Hollo kūrinio „Okultinė Žmogaus Anatomija“; talentingo paslapčių aiškintojo iš Amerikos: „Išmintinga nurodyti skirtumus tarp mediumo ir aiškiaregio. Paprastam žmogui tų skirtumų neegzistuoja, bet okultistams tos dvi dvasinio vystimosi fazės atskirtos ištisu žmogaus evoliucijos periodu. Aiškiaregis yra tas, kuris sugebėjo pakelti gyvatę (stuburo smegenys) iki galvos smegenų ir savo dvasiniu augimu užsitarnavo teisę stebėti nematomus pasaulius trečios akies arba kankorėžinės liaukos pagalba. Šis sąmonės organas, kuris prieš milijonus metų jungė žmogų su nematomais pasauliais, užsidarė Lemūrijos periodu, kai žmoguje pradėjo vystytis objektyvūs [neutralūs] jausmai.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©