Gyvoji Etika

Šio pasaulio Kunigaikštis

Šio pasaulio Kunigaikštis   ...Dvasia ar dvasiomis, gimusiomis iš Žemės, mes galime laikyti tik šio pasaulio Kunigaikštį (Žemės Valdovą) ir visus žemiečius, atitinkančius jo spindulį, nes kiekvienos dvasios sėkla užgimsta įtakojama tam tikro šviesulio, kuris visą Manvantarą išlieka jo vedančiąja žvaigžde.

vieninga Šviesos Hierarchija

Vieninga Šviesos Hierarchija  „Egzistuoja vieninga Šviesos Hierarchijos seka, neturinti ribų, ir visi tikrieji Šviesos Nešėjai, pasirodantys ir esantys dabar mūsų Žemėje, yra tos sekos Grandys. Žinoma, Šviesos Sūnūs, iš aukštųjų pasalių (Veneros ir Jupiterio) į mūsų planetą atėję pagreitinti žmonijos evoliuciją dabartinio evoliucijos Rato trečios rasės pabaigoje, ir yra didžiosios Dvasios, stovinčios mums pasiekiamos ir artimiausios pagal karmą Šviesos Hierarchijos priešakyje.

Konfucijaus žodžiai

N.Rericho paveikslas „Konfucijus Teisingasis“, nutapytas 1925 m.
Dailininkas pavaizdavo filosofą kaip keliautoją tremtyje, savo vežimaičiu keliaujantį senosios Kinijos karalystės keliais. Konfucijus kūrė bendruomenę ir savo moralines idėjas siekė pritaikyti gyvenime. N.Rerichas rašė, kad Konfucijus „buvo taip stipriai persekiojamas savo amžininkų, kad jo vežimaitis visada buvo pakinkytas, o didžioji dalis jo gyvenimo prabėgo priverstinėse kelionėse“.
*

Ikonos


„Didžiosios meno vertybės pergalingai atlaiko visas žemiškų neramumų audras“
N. Rerichas
Ikonos
...Dar vienas užsienietis įtikėjo senovinių, stebuklingų, nuostabiųjų ikonų galia. <...>
Kalbu apie užsieniečius, nes mumis, saviškiais, netikėjo, kai mes susižavėję kalbėjome tą patį. Tik prieš dešimtmetį, kai nuolat kalbėdavau apie senovinių ikonų grožį ir reikšmingumą, daugelis, net kultūringi žmonės, manęs dar nesuprato ir į mano žodžius reagavo kaip į archeologines keistenybes.
Tačiau dabar aš triumfuoju. Geriausi iš užsieniečių, geriausi mūsų novatoriai įtikėjo ikonomis. Ikonas pradėjo rinkti ne tik kaip religinius ir istorinius dokumentus, bet būtent kaip tikro grožio, pasididžiavimo išraišką, liaudine reikšme lygiavertę itališkam primityvizmui.

Tikrovė

Tikrovė
Realizmas yra tikrovės atvaizdavimas. Atrodytų, kas gali būti paprasčiau. Bet kokia tai bus tikrovė? Realizmui priešpastatomas natūralizmas. Taip norima išryškinti ypatingas realizmo savybes. Vadinasi, tų formulių autoriai nori parodyti, kad natūralizmas yra aklas gamtos pamėgdžiojimas, kai tuo tarpu realizmas išreiškia tikrovės esmę. Sakoma, kad portretas realus tada, kai jis išreiškia esmę, charakteringą ir įtikinamą. Žodyje „įtikinamas“ ir slypi skirtumas tarp gilaus, apmąstyto realizmo ir atsitiktinio bei paviršutinio natūralizmo. Realizme būtinai dalyvaus tikroji kūryba, kai tuo tarpu natūralistas bus tik atsitiktinio miražo vergas. Realizmas - tai sveiko meno vystimasis, kai tuo tarpu natūralizmas atveda tik į aklavietę. Tikrą, kūrybinį realizmą, jo savybes reikia giliai išmąstyti, kitaip jaunimas paskęs iliuzijoje.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©