Gyvoji Etika

Apie J.P.Blavatskają

Apie J.P.Blavatskają

<...> Taip pat privalau pasakyti, kad man sukėlė kartėlį atsiųstos eilutės apie J.P.Blavatskają. Juose aš pajutau atgarsį niekingų nuomonių, kurios priklauso žinomo tipo žmonėms... Pasakysiu, kad būtent J.P.Bl. buvo liepsningoji Baltosios Brolijos pasiuntinė.Būtent ji buvo patikėtų jai žinių nešėja. Iš visų teosofų tik J.P.Bl. turėjo laimę gauti mokymą tiesiogiai iš D. Mokytojų viename iš Jų Ašramų Tibete. Būtent ji buvo ta didi dvasia, priėmusi slegiantį pavedimą padaryti postūmį žmonijos sąmonėje, susipainiojusioje mirusių dogmų spąstuose ir nukrypusiai į ateizmo akligatvį.

Tamsiųjų bandymuose yra ...

Visuose tamsiųjų bandymuose yra tam tikras planingumas

Jūs teisūs, kad visuose tamsiųjų bandymuose yra tam tikras planingumas. O būtent, jie siekia diskredituoti kiekvieną šviesų pradėjimą. Ir, žinoma, visų lengviausia tai padaryti, įvedant į to pradėjimo centrą tamsius arba neatsakingus asmenis. Štai kodėl Mokymo knygose primygtinai reikalaujama išsiaiškinti ateinančiuosius. Atpažinimas yra kelias į pasiekimus, į sėkmę. Tai pirmas gebėjimas, kurį savyje turi išvystyti mokinys.

Apie teatro įtaką tautai

Apie teatro įtaką tautai

Iš J.Rerich laiško 06.07.34m.

Viskas, ką Jūs rašote apie teatro padėtį, labai liūdina, nei vienoje šalyje nėra geriau. Radijas ir kinas išstūmė tikrąjį meną ir tiesioginę ugninę šventos dvasinės kūrybos įtaką. Taip pat ir fotografija, būdama nepamainoma daugelyje sričių, išstūmė meninius kūrinius, paveikslus iš viduriniosios buities. Tačiau augant ir subtilėjant sąmoningumui, teisingai auklėjant jaunąją kartą, įskiepijant pagarbą žmogaus kūrybiniam genijui, viskas suras sau tinkamą vietą. O kad tai įvyktų, teks nemažai padirbėti. Visais įmanomais būdais tobulinti vartotojų ir masių skonį bei suvokimą visose kūrybinėse srityse, ir žinoma, teatras, kaip mediumas, tam puikiausiai tinka.

Pažymėti šėtono antspaudu

Pažymėti šėtono antspaudu

Nesutinku su Jumis, kad „Inkvizicijos nuopelnas tame, kad sudegindama ant laužo apie dešimt milijonų raganų ir raganių, ji sulaikė milijonus nuo masinio susidomėjimo juodąja magija, naktinių orgijų šėtono garbei ir t.t.“... Būtent atvirkščiai, Inkvizicija, prievarta nutraukdama milijonų savo aukų gyvenimus, sukūrė siaubingą ir gaivališką apsėdimo negandą. Nes iš visų šventų Mokymų mes žinome, kad dvasios, įmestos į subtilųjį pasaulį anksčiau, nei baigėsi jų normalus gyvenimas, yra pilnos dar neišsekusios magnetinės traukos jėgos atsargų, pririšančių jas prie Žemės, dažnai būdamos žemo sąmoningumo ir negebančios priimti aukštesnės įtampos, tos dvasios trokšta visais prieinamais joms kanalais prisiliesti prie gyvenimiškos galios. Pyktis ir kerštas pritraukdavo tas aukas prie jų budelių ir apsėdimo keliu priversdavo juos įvykdyti dar žiauresnius nusikaltimus ir netgi nusižudyti, kad galėtų sugerti ir pasimėgauti kraujo emanacijomis, kurios suteikdavo, nors ir trumpam, gyvenimo iliuziją.

Didysis Inkvizitorius

Didysis Inkvizitorius

08.09.34, J.Rerich laiškai, I tomas.

<...> man taip skauda širdį, matant, kiek mažai tų, kurie supranta esamą grėsmingą laiką, kuriame mes gyvename; nesupranta jie, kad tikrai daugeliui atėjo paskutinė valanda, ir todėl toliau šliaužioja niūriame nemokšiškume, atrasdami prieštaravimus ten, kur jų nėra, visur matydami kyšančius velnio ragus ir antikristo žymę, nes jų sąmonė negali atitrūkti nuo žemiškos painiavos, negali mąstyti savarankiškai, bet aklai stumdosi aptvare grėsmingo vaiduoklio – Amžino Prakeiksmo iš „Gailestingojo“ Dievo!! Tai tiesa, kad „net Urdaros ir Uuruvelos vandenys nenuplaus visų dėmių nuo Kristaus ir Buddos rūbų po šventvagiškų prisilietimų!“ Patikėkite, Inkvizicijos dvasia dar stipri, ir jei Kristus pasirodytų Žemėje dabar, tai jei Jis ir išvengtų nukryžiavimo ar sudeginimo, būtų visam gyvenimui įkalintas su Antikristo žyme. Perskaitykite Dostojevskio „Inkvizitorių“. Skaityti toliau »

Ištrauka iš F.Dostojevskio romano „Broliai Karamazovai“

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©