Gyvoji Etika

Besielės esybės

Besielės esybės visiems yra girdėtos. Tai ne simbolis, bet cheminė tikrovė. Gali paklausti – ar jos įsikūnija, būdamos tokiame apgailėtiname pavidale? Klausimas rodo pagrindų nežinojimą. Niekas negali įsikūnyti be ugninės energijos atsargų. Be Agni šviesos niekas neįeis į tankios materijos pasaulį.

Trys raktai

Trys raktai

Skiriu savo buvusiems, esantiems ir būsimiems mokiniams

Brangūs, jaunieji mano draugai!

Tie trys stebuklingi raktai, apie kuriuos dabar kalbėsime, saugomi ne kitose planetose, ne tolimuosiuose žvaigždėtuose pasauliuose, o pačiame žmoguje. Įvaldęs juos, tu atrasi savyje tai, ką galima sulyginti tik su tolimaisiais pasauliais. Ar protinga atsisakyti šių raktų? Žinoma, ne. Vadinasi, negaišdami nė minutės eime jų pasiimti.

Laiškas draugams į Ameriką

Jelenos Rerich laiškas draugams į Ameriką, parašytas 1929m. kovo 1d.

Prasidedanti didi epocha tampriai siejasi su moters atgimimu. Ateinantis laikas, kaip geriausiais žmonijos gyvavimo laikotarpiais, privalo iš naujo suteikti moteriai vietą prie gyvenimo vairo, vietą šalia vyro, jos amžino palydovo ir bendražygio. Juk visa Kosmoso Didybė sudaryta iš dviejų Pradų, ir Būties pagrindas stovi ant dviejų lygiaverčių Pradų. Todėl ar gi įmanomas vieno iš jų sumenkinimas?!

J.Rerich laiškai

J.Rerich laiškai parašyti draugams ir bendradarbiams, išleisti dviem knygomis-tomais. Pirmame tome Laiškai į Ameriką 1929-1932m. ir Laiškai į Europą 1931-1935m. Antrame tome Laiškai į Europą 1935-1938m.
***
Didi epocha 1.3.29

Prasidedanti didi epocha tampriai siejasi su moters atgimimu. Ateinantis epocha, kaip geriausiais žmonijos gyvavimo laikotarpiais, privalo iš naujo suteikti moteriai vietą prie gyvenimo vairo, vietą šalia vyro, jos amžino palydovo ir bendražygio. Juk visa Kosmoso Didybė sudaryta iš dviejų Pradų, ir Būties pagrindas stovi ant dviejų lygiaverčių Pradų. Todėl ar gi įmanomas vieno iš jų sumenkinimas?!

Legendos

Ką pasakoja legendos?

Prisėdus minutėlei prieš ilgą kelionę, ar nevertėtų susimąstyti, ką visus tuos prabėgusius šimtmečius kalbėjo tautų išmintis legendų ir padavimų žodžiais. Gal tos žinios praverstų nesibaigiančiame gyvenimo kelyje?

Neteisinga galvoti, kad legenda priklauso vaiduokliškai senovei. Bešališkas protas atskiria legendą, kuriamą Visatoje visais laikais. Kiekvienas tautos pasiekimas, kiekvienas vadas, kiekvienas atradimas, kiekviena neganda, kiekvienas žygdarbis virsta sparnuota legenda. Todėl neniekinkime tiesos, išsakytos legendoje, bet įžiūrėkime žodžiuose esmę. Legendose atsispindi tautos valia, ir neįmanoma prisiminti nei vienos melagingos legendos. Kolektyvinis dvasinis siekis įamžina tikrąjį žinojimą, sukurtas simbolis išreiškia mintį suprantama visame pasaulyje kalba. Tai evoliucijos kelias.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©