J.Rerich laiškai

Sunkiausias menas

Sunkiausias menas yra kurti žmonių tarpusavio santykius. Nė vienas menas nereikalauja tiek kantrybės, tokios plačios sąmonės ir tokio jautraus supratingumo. Reikia sugebėti įsiskverbti į visų aplinkinių ir ateinančiųjų protus ir širdis; pajausti tą pagrindinį toną, kuriame galima apsijungti su jais ir apjungti vienus su kitais.

Kristaus auka

Kristaus auka.   J.Rerich laiškas, 28.12.35
Be jokių abejonių, Kristaus auka, Jo priimta nukryžiuotojo mirtis už skleidžiamą Šviesos Mokymą turėjo didžiulę reikšmę visai žmonijai visuose būties planuose. Auką ar žygdarbį prisiimdavo ir kiti Didieji žmonijos Mokytojai. Ir sunku pasakyti, kuri auka buvo didesnė, ar Šri Krišnos – dvasinio Mokytojo ir karališkojo gyvenimo kūrėjo, ar Gautamos Buddos, kuris daugiau nei šešiasdešimt metų nešė sunkią Mokytojavimo naštą tam, kad įtvirtintų didį Įstatymą.

Šio pasaulio Kunigaikštis

Šio pasaulio Kunigaikštis   ...Dvasia ar dvasiomis, gimusiomis iš Žemės, mes galime laikyti tik šio pasaulio Kunigaikštį (Žemės Valdovą) ir visus žemiečius, atitinkančius jo spindulį, nes kiekvienos dvasios sėkla užgimsta įtakojama tam tikro šviesulio, kuris visą Manvantarą išlieka jo vedančiąja žvaigžde.

vieninga Šviesos Hierarchija

Vieninga Šviesos Hierarchija  „Egzistuoja vieninga Šviesos Hierarchijos seka, neturinti ribų, ir visi tikrieji Šviesos Nešėjai, pasirodantys ir esantys dabar mūsų Žemėje, yra tos sekos Grandys. Žinoma, Šviesos Sūnūs, iš aukštųjų pasalių (Veneros ir Jupiterio) į mūsų planetą atėję pagreitinti žmonijos evoliuciją dabartinio evoliucijos Rato trečios rasės pabaigoje, ir yra didžiosios Dvasios, stovinčios mums pasiekiamos ir artimiausios pagal karmą Šviesos Hierarchijos priešakyje.

Konfucijaus žodžiai

N.Rericho paveikslas „Konfucijus Teisingasis“, nutapytas 1925 m.
Dailininkas pavaizdavo filosofą kaip keliautoją tremtyje, savo vežimaičiu keliaujantį senosios Kinijos karalystės keliais. Konfucijus kūrė bendruomenę ir savo moralines idėjas siekė pritaikyti gyvenime. N.Rerichas rašė, kad Konfucijus „buvo taip stipriai persekiojamas savo amžininkų, kad jo vežimaitis visada buvo pakinkytas, o didžioji dalis jo gyvenimo prabėgo priverstinėse kelionėse“.
*

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Saturday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©