Agni joga

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Kas yra Gyvoji Etika? St.Stulginskis

Į šį klausimą S.Stulginskis (Gyvosios Etikos judėjimo atkūrėjas Lietuvoje) atsakė taip:

„Agni Joga ne tik nurodo gyvenimo prasmę, bet ir paaiškina, kas šiandien vyksta. To nepajėgia paaiškinti jokia kita filosofija, religija. Tiesa, Evangelijose yra išpranašautas žmonijos likimas, tik dabar niekas to kažkodėl neprisimena. Kas konkrečiai jose pasakyta? Ogi tai, kad ateis pasaulio pabaiga, antrą kartą pasirodys Jėzus Kristus, įvyks paskutinysis teismas ir prasidės Naujoji Gadynė, šviesesnė už dabartinę.

Kaip pasiekti rezultatų darbe ir dvasiškai tobulėti?

Kaip pasiekti rezultatų darbe ir dvasiškai tobulėti?

Jūs juk galite skaityti „Agni Jogos“ knygas, kuriose duodami išsamūs nurodymai ir patarimai. Jei jūs įvykdysite nors dešimtąją dalį nurodymų, rezultatai neužtruks ir nevers jūsų laukti. Galiu pridurti, kad greičiausiam dvasiniam tobulėjimui ir vystymuisi pagrindinė sąlyga yra tvirtas įsitikinimas, kad veikia Hierarchijos dėsnis. Tai ir yra ta šventa koncentracija, apie kurią tiek rašoma ir kuri taip dažnai iškraipoma ir neteisingai traktuojama. Nei minutei nepamirškime apie Šviesos Hierarchiją, visada veikime jos vardu, taip sukursime pastovų ryšį, kuris galiausiai pritrauks didžiąją Sėkmės galią.

Kas yra Gyvoji Etika arba Agni Joga?

Kas yra Gyvoji Etika arba Agni Joga?

Kai blėsta ir gęsta atitarnavę savo amžių žibintai, tuo pačiu metu užsidega nauji, galingesni, tobulesni ir skaistesni. Ir toks naujas žibintas dabar uždegtas. Šambalos Mahatmos davė pasauliui Agni Jogą, kitaip dar vadinamą Gyvosios Etikos Mokymu. Tai praeitame šimtmetyje gyvavusio teosofinio mokymo tęsinys, tiksliau kulminacija. Teosofijos mokymą J.P.Blavatskajai taip pat diktavo Šambalos Mahatmos. Agni Joga neneigia bendrų visai žmonijai etikos ir moralės pagrindų, būdingų visoms didžiosioms religijoms, bet išvalo nuosėdas, susikaupusias per amžius, ir veda į naują pasaulio suvokimą, kviečiantį nesibaigiančiam dvasios kilimui.
A.Heidokas "Raduga čudies" pusl. 345

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©