Rericho paktas

Po senovę. II dalis.

II. Po senovę. „Visus susitikimus Latvijoje lydėjo nuoširdumas; jos praeitis taip prisotinta neįtikėtinais senovės paminklais, pradedant subtiliausiais akmens ir bronzos amžiaus pavyzdžiais. Keletas nuostabių senovės egzempliorių jau tada papildė mano kolekciją. ... Mane visada domino latviškos legendos, padavimai, įsitikinimai“. (58, V.Šibajev. Beseda o Latviji v gorach Himalajev // Nedela. –Ryga, 1925, Nr.23, psl. 11).

Po senovę

I. Po senovę. 1903 metų vasarą Imperatoriškoji menų skatinimo Draugija, kurioje Nikolajus Rerichas dirba sekretoriumi, siunčia jį į komandiruotę po Pabaltijį (tuo metu jis priklausė carinei Rusijai), aprašyti kultūros paminklus. Jis gauna dokumentą, skirtą Vilnios (Vilniaus) gubernatoriui ir kitiems valdininkams, įpareigojantį bendradarbiauti – „Imp. Menų skatinimo Dr. Komiteto posėdyje, nuo 1903.03.18, buvo nutarta komandiruoti Draugijos Sekretorių, dailininką N.K.Rerichą 1903 metų vasaros mėnesiams tapyti senovės Rusios meno eskizus“. Toks pat pažymėjimas bus išduotas ir 1904.05.26 apie tai, kad Rerichas „siunčiamas 1904m. vasaros mėnesiams į vidines Imperijos gubernijas netrukdomai tapyti iš natūros ir fotografuoti senovės vietas, statinius ir paminklus, todėl Draugijos Komitetas nuolankiai prašo vietinių valdžių neatsisakyti padėti paskirtajam dailininkui N.K.Rerichui, bei visais įmanomais būdais talkinti sėkmingam darbo įvykdymui“ (53, Leningrado srities archyvas, fondas 448-1. D. 1283. pusl. 124.)

Kultūros dienos istorija

Kultūros dienos istorija. 1935 metais balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė susitarimą – Paktą, kuris turi ne tik juridinę, bet ir filosofinę, švietėjišką bei evoliucinę reikšmę, nes atspindi įvairialypiai išsireiškiančios kultūros apsaugos idėją.

Šis susitarimas dėl meninių ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų apsaugos – tai pirmas tarptautinis susitarimas, pilnutinai skirtas kultūrinio palikimo apsaugai. Jo iniciatorius ir idėjos autorius – rusų dailininkas Nikolajus Rerichas (1874-1947).

Kultūros dieną 2013 m. premjera

2013 m. balandžio 15 d. 18 val. – Kultūros dieną – numatoma filmo premjera: Dokumentinis-pažintinis filmas DIDŽIO GRALIO DAINIUS.

Filmas apie Richardą Rudzitį (1898-1960), Latvijos Rericho draugijos vadovą. Jo biografija, kurią pasakoja duktė Gunta Rudzite (Latvijos Rericho draugijos Garbės prezidentė), atskleidžia Taikos Vėliavos ir Rericho Pakto atsiradimo istoriją – Kultūros Dienos, balandžio 15-osios istoriją.

Filmas lietuvių kalba, trukmė 60 min. Filmą bendromis jėgomis sukūrė Latvijos Rericho draugija ir studija GIN-DIA (Šiaulių Rericho v. klubas).

Renginio vieta: Šiaulių kino muziejus, Aušros al. 15, Šiauliai. Renginio rėmėjas: Lietuvos kino centras. Įėjimas laisvas. 2013-03-18.

Didžio Gralio Dainius
Бард Святого Грааля

Geros naujienos

Balandžio 15 – KULTŪROS DIENA. Sveikiname visus, kurie pažįsta kūrybinį džiaugsmą ir kurių širdis šildo kūrybinė liepsnelė – juk Jūs visada stosite ginti žmonijos kūrybinio genijaus Kūrinius! 

Geros naujienos. <...> Juk ne formaliai apsaugai kuriamas Paktas, o tam, kad praplėsti Kultūros sąvoką, kad ji taptų artima ir suprantama. Jei mes suprantame, kad muziejus atitinka senovės graikų muzeoną arba mūzų namus, tai mes turime suvokti ir Kultūrinių pradėjimų svarbą, nes Kultūros išraiška yra nenutrūkstančio kūrybinio pakylėjimo ir neišsenkančių idėjų šaltinis.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©