Rericho paktas

Sovietinės ideologijos nelaisvėje

Lietuvos Kultūra Sovietinės ideologijos nelaisvėje 
1940-1990 Dokumentų rinkinys

Sudarė:
Juozapas Romualdas Bagušauskas Artinas Streikus 
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS,
Vilnius 2005
***
37. LSSR VAISTYBĖS SAUGUMO MINISTERIIOS SPECIALUS PRANEŠIMAS LKP(B) CK APIE N. RERICHO ORGANIZACIJOS SUNAIKINIMĄ
Vilnius 1950m. gruodžio 1d.
LIETUVOS KP(b) CK SEKRETORIUI
draugui SNIEČKUI 
SPECIALUS PRANEŠIMAS
apie antitarybinės mistinės teosofinės organizacijos likvidavimą. 

Paskutinis tylus džiaugsmas

Paskutinis tylus džiaugsmas. J.Baltušis.

Pasakojimo prototipas*  – Lietuvos Rericho draugijos, įkurtos Kaune 1935m gegužės 26d., steigėja gydytoja Nadežda Serafinienė.
* prototipas – realus asmuo, pagal kurį menininkas (dažn. rašytojas) sukuria veikėjo paveikslą, figūrą.

Ji buvo jau sena, ši moteris. Labai sena. Sėdėjo patogiam krėsle, ilsindama ant jo atkalčių rankas. Klausėsi ji manęs taip įdėmiai, kaip gali klausytis tik aukštos kultūros ir didelio takto žmonės.

Balandžio 15-oji

BALANDŽIO 15-oji - KULTŪROS DIENA, dabartis

 

„Mes jau ne kartą kalbėjome apie tai, kad jokie įsakymai nesukurs ir neapsaugos Kultūros, jei visuomenė bus abejinga ir neveiksni. Kultūra yra visos tautos išraiška. Kultūros apsauga ir jos pakylėjimas yra visaliaudinė pareiga... Apie Kultūrą reikia kalbėti nuolat - visų kalbų žodynuose reikia surasti pačius skambiausius ir įtikinančius žodžius. Žmogiška širdis nori taikos. Žmogaus širdis supras kvietimą į šviesų Kultūros bendradarbiavimą ir draugystę. Kultūros Vėliava, pergalingai plevėsuok virš visaliaudinio turto! „Taika per Kultūrą!“
(N.Rerich. Druzjam Znamieni Mira)

Latvijos rerichiečių istorija

Latvijos rerichiečių istorija

trumpai
Latvijoje N.Rericho vardo draugijos nariai reguliariai publikavo straipsnius spaudoje, kalbėjo per radiją, skaitė lekcijas. N.Rerichas rašė R.Rudzičiui: „Jūs žengėte tvirtą žingsnį, formuodami visuomenės nuomonę. Galų gale, juk visiškai nesvarbu, kokiais valstybiniais koridoriais judės Paktas. Visų pirma visuomenė turi priimti ir suvokti kultūrinio turto išsaugojimo reikšmę“. (1937-05-04).

Lietuvos rerichiečių istorija

Lietuvos rerichiečių istorija

1920m. spalio 9d. Lenkija okupavo ir netrukus aneksavo (polit. Valstybės ar jos dalies prijungimas prie kitos valstybės) Vilnių. Lietuvos sostinė buvo perkelta į Kauną. 1939m. spalio 10d. pagal susitarimą su TSRS Vilnius buvo grąžintas Lietuvos Respublikai.
*
1930m. N.Serafinienė subūrė pažangių Lietuvos žmonių būrelius Kaune ir Šiauliuose. Oficialiai Lietuvos Rericho draugija buvo užregistruota Kaune 1935m gegužės 26d., jos steigėja buvo gydytoja Nadežda Serafinienė. Pritarus Rerichams, draugijos pirmąja pirmininke tapo Julija Dvarionaitė-Montvydienė.

Pirmųjų Lietuvos rerichiečių veikla istorijoje užsifiksavo kaip N.Rericho Pakto dėl kultūros vertybių išsaugojimo visame pasaulyjepasirašymas. Ta proga 1936 metais Lietuvos N.Rericho draugija (Kaunas) išleido atskirą leidinėlį „Rericho paktas ir Taikos Vėliava“, paruoštą dailininko Petro Tarabildos.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©