Rericho paktas

Pabaltijo šalių istorija

Pabaltijo šalių - Latvijos, Lietuvos ir Estijos - Rericho draugijų kūrimosi ir bendradarbiavimo istorija

Gunta Rudzite (Latvijos N.Rericho draugijos Garbės prezidentė).
2011m. kovas.
Nuo susikūrimo pradžios, 20a. trisdešimtaisiais metais, Pabaltijo šalių draugijos buvo tampriai susijusios, ne mažiau nei šiandien.
Latvijos Rericho draugijos ištakų reikėtų ieškoti XXa. dvidešimtųjų pradžioje, kai pasiūlius Rerichams Vladimiras Anatolijevičius Šibajevas (1898-1975) Rygoje subūrė nedidelį būrelį bendraminčių, kurie studijavo Rytų filosofiją ir Rerichų veikalus. 1925m. V.Šibajevas išleido N.Rericho veikalą „Puti Blagoslovienija“ 
(„Palaimintieji Keliai“, «Пути Благословения»). Ši ir kitos būtinos knygos pardavinėjamos V.Šibajevo knygų parduotuvėje.

Kultūros dienos vizija

Balandžio 15-oji - Kultūros dienos vizija

Dar visai neseniai, tarpukario laisvoje Lietuvoje, vasario 16 dieną spektakliai ir kiti kultūriniai renginiai buvo nemokami. Taip kultūros veikėjai tarnavo savo tautai. Tokiu pavyzdžiu buvo keliamas tautos sąmoningumas ir patriotizmas. 
Tikėdami, kad žmogaus svajonės gali tapti realybe, sukūrėme Kultūros Dienos viziją:
Tą dieną televizijoje ir per radiją neišgirsime nei vienos reklamos, nes jas pakeis kvietimai į teatrą, į koncertą, į muziejų, į kūrybos vakarą, į naujos knygos pristatymą - į kultūrinius renginius, kurie visi bus nemokami.
Tą dieną žmonių veidai švytės šypsenomis ir taurumu: nebus nei jaunų, nei senų, bus žmogus tarp žmonių.

Kultūros Lyga

„Mano idėja dėl meninių ir mokslinių vertybių išsaugojimo, visų pirma, turėjo tikslą sukurti tarptautinį impulsą apsaugoti visas vertybes, kuriomis gyva žmonija. Jei Raudonojo Kryžiaus ženklas visiems primena apie humaniškumą, tai tokios pat prasmės Kultūros ženklas turi kalbėti žmonijai apie nuostabiausias žmonijos vertybes. 

Jei Raudonasis Kryžius rūpinasi kūno žaizdomis ir ligoniais, tai mūsų paktas išskiria žmogaus genialumo vertybes, tuo pat saugodamas dvasinę sveikatą.“
N.Rerichas
*
N.Rerichas Kultūros Lyga

Klausiate apie Kultūros Lygos įstatus. Pagrindinės nuostatos šios:

N.Rerihco laiškas Lietuvai 1937m.

N.Rerihco laiškas Lietuvai 1937m.

1937m. spalio 10d. įvyko pirmasis Pabaltijo šalių Rerichietiškų Draugijų Kongresas. Jis buvo skirtas N.Rericho kūrybinės veiklos 50-mečiui. N.Rerichas atsiuntė draugiškus palinkėjimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Ta proga buvo išleistas iliustruotas straipsnių ir palinkėjimų rinkinys "Zelta gramata". Šis N.Rericho straipsnis buvo skirtas Lietuvai.

Rericho paktas

Rericho paktas - pirmas tarptautinis aktas specialiai skirtas kultūrinių vertybių išsaugojimui, vienintelis susitarimas šioje srityje iki antrojo pasaulinio karo.

Rericho pakto istorija (dokumentinis filmas lietuvių kalba).
Rericho judėjimo Ištakos. (dokumentinis filmas lietuvių ir rusų kalbomis).
Kultūros Vėliava. Trejybės ženklas. Pakto komitetas. Latvijoje N.Rericho vardo draugijos nariai.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 8th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©