J.Rerich laiškai

Ugninės auros įtaka

Ugninės auros įtaka.<...> Nesutinku su Jumis, kad kalbėjimo dovana jau tokia būtina. Tai nemenka paspirtis, bet tik tiek. Svarbiausias dalykas yra mūsų auros kokybė. Dažnai iškalbus oratorius palieka tik akimirkos įspūdį, jei jo asmeninė aura menkos dvasinės įtampos. O pasakyti iš širdies du-trys žodžiai žmogaus su tyra aura tiesiog pakeičia prisilietusį prie tokios auros žmogų.

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Pateikiu Jums puslapį iš Menlio P. Hollo kūrinio „Okultinė Žmogaus Anatomija“; talentingo paslapčių aiškintojo iš Amerikos: „Išmintinga nurodyti skirtumus tarp mediumo ir aiškiaregio. Paprastam žmogui tų skirtumų neegzistuoja, bet okultistams tos dvi dvasinio vystimosi fazės atskirtos ištisu žmogaus evoliucijos periodu. Aiškiaregis yra tas, kuris sugebėjo pakelti gyvatę (stuburo smegenys) iki galvos smegenų ir savo dvasiniu augimu užsitarnavo teisę stebėti nematomus pasaulius trečios akies arba kankorėžinės liaukos pagalba. Šis sąmonės organas, kuris prieš milijonus metų jungė žmogų su nematomais pasauliais, užsidarė Lemūrijos periodu, kai žmoguje pradėjo vystytis objektyvūs [neutralūs] jausmai.

Sunkus mokinio kelias

Sunkus mokinio kelias

Tegul „žibukai“ šviečia, kad tik nepagautų jų į savo tinklus kai kurie medžiokliai, ir neįvyktų išdavystė. Kalbėti aukštomis frazėmis yra viena, o pritaikyti tai gyvenime visai kas kita. Ir paprastai šie du veiksmai gyvenime nebendradarbiauja. Todėl aš labai nemėgstu klausytis, kad kažkas pasiruošęs atiduoti gyvenimą už Mokymą. Daugeliu atvejų, beveik visada, tai – didis melas.

Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Dabar apie Tamsos brolius. Tamsos broliai, žinoma, sutinkami pačioje žmonijoje. Jų labai daug, ir nieko tame stebėtina nėra, nes jų kelias – tai žemųjų aistrų tenkinimo kelias. Tikrų Šviesos darbuotojų procentas niekingai menkas, taip pat ir „žibukų“ procentas ne toks jau didelis, juolab, kad labai dažnai „žibukai“, savo nežinojime ir būdami „drungni“, tai yra neapsisprendę ar nesipriešinantys blogiui, triūsia Tamsos brolių naudai. Sunku net įsivaizduoti, kokios išsilavinusios dvasios, turinčios aukščiausius įvertinimo laipsnius, sąmoningai triūsia Tamsos broliams.

Golemas – legenda

GolemasGolemas – legenda, užgimusi viduramžiais.

Ji turi daug bendro su įžymiuoju romanu „Frankenšteino pabaisa“. Čia trumpai papasakotas „Golemo“ turinys.

Vienas mokytas rabinas, alchemikas, gyvenęs Vokietijoje žydų persekiojimo laikais, kad atkeršytų už savo gentainius, sumanė sukurti dirbtinį žmogų-gigantą, begaliniai stiprų, kuris pilnai priklausytų nuo jo valdžios ir nenukrypdamas vykdytų jo valią.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©