J.Rerich laiškai

Mokslo ir žinių reikšmė

Mokslo ir žinių reikšmė. Iš Jelenos Rerich laiškų, II tomas, laiškas 11.10.35 Laiškas rašytas Richardui Rudzičiui, Latvijos N.Rericho draugijos vadovui.

... 6) Man labai norėtųsi, kad Jūs dar stirpiau išskirtumėte darbą, kaip pagrindinį dvasios auklėjimo faktorių, ir kad nurodytumėte, jog svarbiausia yra paties darbo kokybė. Taip pat, kad išskirtumėte absoliučią protinio darbo būtinybę, nes jei fizinio darbo prakaitas prisotina žemę, tai protinio darbo prakaitą saulės spinduliai paverčiama prana, kuri visa kam duoda gyvybę. Suvokus šią protinio darbo reikšmę, atsiras ir atitinkama pagarba mąstytojams, mokslininkams ir kūrėjams.

Origenas

Origenas. Iš J.Rerich laiškų 12.09.34

Origenas tvirtina: „Dievo negalima laikyti kokiu-tai kūnu arba esančiu kūne, bet Jis yra paprasta Dvasinė Gamta, neturinti savyje jokio sudėtingumo. Jis yra protas ir tuo pat metu Šaltinis, iš kurio gauna pradžią visa mąstanti gamta ir protas. Dievo, kuris visa ko pradžia, nereikėtų laikyti sudėtingu, kitaip ims atrodyti, kad elementai, iš ko susideda visa tai, kas vadinama sudėtingu, egzistavo anksčiau už pačią pradžią.“ (Origen, „O Hačalah“). Štai tikrasis filosofinis mąstymas. Artimas, ir aš pasakyčiau, tapatus visoms senovės filosofijoms!

Meilės savoka

Meilės sąvoka ir apie lemtį. Iš Jelenos Rerich laiškų, I tomas, laiškas 17.10.35 

Žinoma, Dievas yra meilė, visas Visatos egzistavimas priklauso nuo meilės ir nuo nieko daugiau. Tačiau kaip išdarkytai ir šventvagiškai suprantama meilė! Būtent meilės suvokimas dabar labiausiai nutolęs nuo mūsų žmonijos. Į šią aukščiausią kosminę prasmę žmonija sudėjo visus savo kanibališkus ir savigraužiškus suvokimus. Todėl sunku ir gėda ištarti žodį meilė. Jis tapo didžiausia profanacija (red. išniekinimu) daugelio dvikojų lūpose.

Nesižavėkite fokusais

Nesižavėkite fokusais. Pasaulinėje knygų rinkoje dabar galima rasti tūkstančius vadovėlių, nurodančių lengvus būdus, kaip mechaniniu keliu savyje išvystyti slypinčias žemąsias psichines galias. Tie neišmanėliai ir neatsakingi rašytojai dirba tamsių jėgų pusėje. <...>

Be jokių abejonių paprastas ritmiškas kvėpavimas yra labai naudingas. Juk žmonės nebemoka ne tik kad naudotis švariu oru, bet, būtent, teisingai kvėpuoti, o tai yra sveikatos pagrindas. Tačiau Hatha Jogos pranajama neturi nieko bendro su tokiu ritmingu kvėpavimu.

Psichizmas

Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys. <...> „Daug pasakyta apie psichizmą, bet vis tik nepakankamai, kad suprasti šią žmonijos bėdą. Psichizmas prižemina kiekvieną siekį, ir aukščiausi pasiekimai tampa nepasiekiamais. Pasiglemžto psichizmo žmogaus veikla sukuria aplin save užburtą ratą, kuriame atranda vietą visos energijos, užlaikančios dvasinį tobulėjimą. Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys, centrų ugnys gesta nuo tų energijų. Psichizmas neišvengiamai sukelia nervų sistemos sutrikimus, be to, atitrūkimas nuo gyvenimiškų veiksmų uždaro kelius tobulinti save.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Sunday the 17th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©