Ugninės auros įtaka

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Sekmadienis, 01 gruodžio 2013 Autorius Jelena Rerich

Ugninės auros įtaka.<...> Nesutinku su Jumis, kad kalbėjimo dovana jau tokia būtina. Tai nemenka paspirtis, bet tik tiek. Svarbiausias dalykas yra mūsų auros kokybė. Dažnai iškalbus oratorius palieka tik akimirkos įspūdį, jei jo asmeninė aura menkos dvasinės įtampos. O pasakyti iš širdies du-trys žodžiai žmogaus su tyra aura tiesiog pakeičia prisilietusį prie tokios auros žmogų.

Taigi, pagrindinis poveikis yra ne žodžiuose, o mūsų vidinės ugnies kokybėje ir įtampoje. Tokios ugningos auros vien tik dalyvavimas dideliame ir spalvingame susibūrime įneša rimties ir ramybės akordą. Nutinka taip, kad paprastas lektorius ima ir kažkaip ypatingai uždega savo klausytojus. Žinoma, jis tai priskiria sau, nors iš tikrųjų, galbūt, klausytojų minioje buvo viena ar dvi harmoningos ir įtemptos auros, kurios galingomis vibracijomis ir sukūrė palankią suvokimui atmosferą. Archipas Iv. Kuindži, N.K. tapybos mokytojas, visiškai nemokėjo darniai kalbėti, su jis sunkiai, su didelėmis pauzėmis galėjo suregzti vos keletą žodžių, bet vidinės ugnies dėka tie keli žodžiai padarydavo didžiulį įspūdį. Dvasine galia skambėjo jo trūkinėjanti kalba, kaip kad sunkaus kūjo smūgiai skulptoriaus rankose išskelia kibirkštis iš akmens luitų.

Iš J.Rerich laiškų, 2 T., 3.9.35.