Psichizmas

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Ketvirtadienis, 09 sausio 2014 Autorius Jelena Rerich

Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys. <...> „Daug pasakyta apie psichizmą, bet vis tik nepakankamai, kad suprasti šią žmonijos bėdą. Psichizmas prižemina kiekvieną siekį, ir aukščiausi pasiekimai tampa nepasiekiamais. Pasiglemžto psichizmo žmogaus veikla sukuria aplin save užburtą ratą, kuriame atranda vietą visos energijos, užlaikančios dvasinį tobulėjimą. Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys, centrų ugnys gesta nuo tų energijų. Psichizmas neišvengiamai sukelia nervų sistemos sutrikimus, be to, atitrūkimas nuo gyvenimiškų veiksmų uždaro kelius tobulinti save.

Kūryba sugrubėja, ir žmoguje įsitvirtina pasyvumas, paverčiantis jį įvairių plūstančių jėgų priemone. Susilpnėjus valiai, susilpnėja ir kontrolė, todėl sustiprėja įvairių žemų esybių pritraukimas. Siekiantis priartėti prie Ugninio Pasaulio turi kovoti su tomis blogio jėgomis“. <...>

Gyvenime mums dažnai tekdavo susidurti su psichikais, taip patenkintais savo astraliniais regėjimais ir astralinio pasaulio lankytojais – tai jie laikė aukščiausiu pasiekimu. Todėl prarasdavo bet kokį siekį tobulinti save, laikydami save ypatingai privilegijuotais ir jau viską pasiekusiais. Tai yra baisiausia, ką galima įsivaizduoti. Nes tą pačią minutę, kai mes save pripažįstame jau pasiekusiais, iš tikrųjų, mes mirštame ateičiai.

<...> „Ugninės energijos įtemtos kuriame nors viename centre, dažnai sustiprina energijų poveikį į tą centrą. Tačiau dalinis energijos poveikis leis tik dalinai išsireikšti centrui. Tokia įtampa, sukelianti dalinį išsireiškimą, klaidina mažai išsivysčiusias sąmones. Todėl teisinga teigti, kad reiškiniai, iššaukti vieno centro įtampos, veda į psichizmą. Juk kiekvienas centro atvėrimas, prisotinimas arba sudirginimas suaštrina ugninės energijos kryptį; ir tik organizmo ir sąmonės dvasinio prabudimo atitikimas, kaip neišvengiama pasekmė, atveria centrus aukščiausioje įtampoje. Dalinė įtampa duoda tik dalinį pasiekimą, kuris gali tapti labai pavojingu reiškiniu. Pakeliui į Ugninį Pasaulį siekime pažinti aukščiausią ugninės energijos įtampą“.

Niekas nenori suprasti, kad aukščiausias pasiekimas yra ne psichizmas, ne astraliniai regėjimai, o vystanti gebėjimus sintezė. Tai pasiekiama sąžiningu savo pareigos arba dharmos, kaip pasakytų rytiečiai, vykdymu. Juk išreikštas pasaulis laikosi ir vystosi tik veiksmo pagalba, tik veiksmas leidžia gimti naujoms energijoms. Pasakyta ir tai, kad pasaulis sukurtas mintimis, arba kad mintis gimdo veiksmą, todėl daugelis įsivaizduoja, kad mintis yra aukščiau už veiksmą, ir pasineria į svajas. Laikydami jas kūrybinėmis mintimis, jie susilaiko nuo veikimo, pamiršę, kad kuria tik mintis, prisotinta ugnine valia. Tačiau tą valią mes galime įgyti tik ilgų pratybų keliu, paverčiant savo ir kitų mintis gyvenimu arba veiksmu. Todėl pirmiau reikia išsikovoti sau teisę tokiam vien išmąstymų egzistavimui.

Savo žemiškame gyvenime visi Didieji Mokytojai pritaikydavo savo mintis jų įgyvendinimui, veiksmui. Niekas iš JŲ neatsiskirdavo nuo gyvenimo. Visi Jie savo rankomis ir kojomis klojo kelią į naujus siekius. Todėl kalbėti reikia ne apie svajas, bet apie jų įgyvendinimą, ir šiandien tai daryti daug dažniau, nei bet kada anksčiau ...

Todėl vėl ir vėl iš savęs  reikia primygtinai reikalauti veiklos ir vykdyti žemiško gyvenimo užduotis, arba, iki galo atlikti pareigą. Tik tai apsprendžia vidinio žmogaus tobulėjimą. „Žmogus taps tobulu tik nuolat vykdydamas savo dharmą“, – „Bhagvat Gitoje“ sako Krišna.

Iš J.Rerich laiškų, 1 T., 18.10.34