Nesižavėkite fokusais

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Antradienis, 14 sausio 2014 Autorius Jelena Rerich

Nesižavėkite fokusais. Pasaulinėje knygų rinkoje dabar galima rasti tūkstančius vadovėlių, nurodančių lengvus būdus, kaip mechaniniu keliu savyje išvystyti slypinčias žemąsias psichines galias. Tie neišmanėliai ir neatsakingi rašytojai dirba tamsių jėgų pusėje. <...>

Be jokių abejonių paprastas ritmiškas kvėpavimas yra labai naudingas. Juk žmonės nebemoka ne tik kad naudotis švariu oru, bet, būtent, teisingai kvėpuoti, o tai yra sveikatos pagrindas. Tačiau Hatha Jogos pranajama neturi nieko bendro su tokiu ritmingu kvėpavimu.

Juk pranajama, kuria užsiima Hatha jogai, turi tikslą: kvėpavimo užlaikymu, ciklišku sukimusi ratu ir kitokia gimnastika sudirginti ir iššaukti kraujo pritekėjimą į kai kuriuos centrus ir taip sustiprinti jų veiklą. Lengva įsivaizduoti, kaip tai pakenks, jei žmogus pradės dirginti centrus, esančius organuose, dėl kokių tai priežasčių nusilpusiuose argi net sergančiuose. Žinoma, tai tik sustiprins jų ligotą būseną. Štai kodėl tiek nelaimingų atvejų tarp užsiimančių pranajama su nemokšomis ir neturinčiais atsakomybės mokytojais. Centrų atvėrimas gali vykti nekenksmingai tik vadovaujant Didžiam Mokytojui, matančiam tikrąją mūsų sudėtingo organizmo būseną ir žinančio, ką ir kada galima pritaikyti arba leisti. Nepamirškime, kad, būtent, centrams transmutuojant juose sukyla siaubinga įtampa ir stiprus kraujo pritekėjimas. Mokytojas turi mokėti kartais tą įtampą nukreipti į mažiau pavojingą vietą arba net pašalinti perteklinį kraują, kad būtų išvengta bendro kūno užsiliepsnojimo ir ugninės mirties. Jei mokinys yra pasiruošęs tokiai transmutacijai, tai patikėkite, Mokytojas neuždels nė minutės ir duos viską, kas organizmui prieinama ir atitinka gyvenimo sąlygas. Savo korespondentams daug rašiau apie mechaninių būdų kenksmingumą ir apie mediumizmo vystymo pavojų. Norinčiam tapti mokiniu reikia stiprinti dvasią ir pažinti tiesą, o nesižavėti fokusais, prieinamais kiekvienam mediumui.

Iš J. Rerich laiškų, 2T., 5.9.35.