Origenas

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 10 gegužės 2014 Autorius Jelena Rerich

Origenas. Iš J.Rerich laiškų 12.09.34

Origenas tvirtina: „Dievo negalima laikyti kokiu-tai kūnu arba esančiu kūne, bet Jis yra paprasta Dvasinė Gamta, neturinti savyje jokio sudėtingumo. Jis yra protas ir tuo pat metu Šaltinis, iš kurio gauna pradžią visa mąstanti gamta ir protas. Dievo, kuris visa ko pradžia, nereikėtų laikyti sudėtingu, kitaip ims atrodyti, kad elementai, iš ko susideda visa tai, kas vadinama sudėtingu, egzistavo anksčiau už pačią pradžią.“ (Origen, „O Hačalah“). Štai tikrasis filosofinis mąstymas. Artimas, ir aš pasakyčiau, tapatus visoms senovės filosofijoms!

*

Origenas Aleksandrietis (185–254 m. e. m.) – vienas seniausių krikščionių teologų. Priklausė Aleksandrijos filosofų mokyklai. Sujungęs platonizmą su krikščionišku mokymu, skleidė simbolinio ir alegorinio Biblijos aiškinimo metodą. Stipriai įtakojo krikščioniškos mistikos ir diagnostikos formavimą, stengdamasis įtvirtinti pagrindinių senovės religijų ir filosofijų teiginius, įskaitant ir persikūnijimo įstatymą.

Dievo pasaulio sukūrimą Origenas traktavo kaip amžinai vykstantį aktą, o tai numato pasaulių egzistavimą iki ir po dabarties. Eschatologinis Origeno optimizmas išsireiškė mokyme apie taip vadinamą neišvengiamą pilnutinį išsigelbėjimą, prašviesėjimą ir visų sielų susijungimą su Dievu.

Origeno filosofija daugelio autorių priimama kaip stoiškai nuspalvintas platonizmas.

Kaip ir Filonas Aleksandrietis, Origenas aiškina, kad Bibliją sudaro trys sluoksniai ir ją galima išaiškinti trejopai:– tiesiogiai (kūniškas suvokimas), moralės normos (sielos suvokimas) ir filosofinė Biblija arba dvasinis jos suvokimas, paskutiniajai buvo teikiamas besąlygiška pirmenybė.