Mokslo ir žinių reikšmė

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Pirmadienis, 01 rugsėjo 2014 Autorius Jelena Rerich

Mokslo ir žinių reikšmė. Iš Jelenos Rerich laiškų, II tomas, laiškas 11.10.35 Laiškas rašytas Richardui Rudzičiui, Latvijos N.Rericho draugijos vadovui.

... 6) Man labai norėtųsi, kad Jūs dar stirpiau išskirtumėte darbą, kaip pagrindinį dvasios auklėjimo faktorių, ir kad nurodytumėte, jog svarbiausia yra paties darbo kokybė. Taip pat, kad išskirtumėte absoliučią protinio darbo būtinybę, nes jei fizinio darbo prakaitas prisotina žemę, tai protinio darbo prakaitą saulės spinduliai paverčiama prana, kuri visa kam duoda gyvybę. Suvokus šią protinio darbo reikšmę, atsiras ir atitinkama pagarba mąstytojams, mokslininkams ir kūrėjams.

Tik protinis darbas praplečia mūsų sąmonę ir priartina mus prie tolimųjų pasaulių, prie Kosmoso suvokimo ir uždega nesibaigiančio tobulėjimo džiaugsmą. Būtent ir reikia savyje auklėti beribio tobulėjimo džiaugsmą.

Sėkmingas skirsnis apie siekį. Gerai būtų tai dar tampriau susieti su žygdarbio sąvoka, nes žygdarbis ir yra gyvenimo prasmė. Daug apie žygdarbį pasakyta Mokymo knygose. Juk tik žygdarbis maitina mūsų dvasią ir greitina evoliuciją. „Būtent žygdarbis ir heroizmas turi būti dėstomi mokykloje. Tegul vaikai vadina save herojais ir taiko sau nuostabių žmonių savybes. Mokykloje turi būti knygos, kuriose tiksliai įvardintas darbo ir valios Įvaizdis, be jokių nuglaistymų ir prisitaikymų. Netgi medicininiais tikslais šis pakeliantis ūpą kvietimas nepamainomas. Nedelsiant mokyklose turi atsirasti knygos apie žygdarbį ir heroizmą“. – Plačiau naudokitės ištraukomis iš Mokymo knygų, tai suteiks knygai novatoriškumo.